Amasya Genelgesi

Amasya Genelgesi Nedir?

Amasya Genelgesi; 21-22 Haziran 1919 gecesi Mustafa Kemal Atatürk tarafından hazırlanan, ulusal egemenliğe vurgu yapan, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini ve Türk İnkılabının başlangıcını oluşturan belgedir. Amasya Genelgesi’nin amacı; İşgalcilere karşı vatan savunmasında direniş ruhu oluşturmak, ayrıca işgal altında olan vatanın kurtarılması için halkın öncü olduğu örgütlü ve düzenli bir direnişe geçmektir.

amasya genelgesi maddeleri

Amasya Genelgesi’nin Maddeleri

1. Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir.

2. İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi adeta yok olmuş gösteriyor.

3. Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

4. Milletin içinde bulunduğu durum ve şartlara göre harekete geçmek ve haklarını yüksek sesle cihana işittirmek için her türlü tesir ve denetimden uzak milli bir heyetin varlığı zorunludur.

5. Anadolu’nun her bakımdan en güvenilir yeri olan Sivas‘ta milli bir kongrenin acele toplanması kararlaştırılmıştır.

6. Bunun için bütün vilayetlerin her sancağından milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olduğu kadar çabuk yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir.

7. Her ihtimale karşı bu meselenin bir milli sır halinde tutulması ve temsilcilerin lüzum görülen yerlerde seyahatlerini kendilerini tanıtmadan yapmaları lazımdır.

8. Doğu illeri adına 23 Temmuz’da Erzurum’da bir kongre toplanacaktır. O tarihe kadar diğer illerin temsilcileri de Sivas’a gelebilirlerse Erzurum Kongresi’nin üyeleri de Sivas genel kongresine katılmak üzere hareket ederler.

Amasya Genelgesi'nin Önemi, Özellikleri, Sonuçları

Amasya Genelgesi’nin Önemi ve Özellikleri

Bu genelge pek çok kişi tarafından Anadolu İhtilali’nin bildirisi olarak değerlendirilmiştir. Amasya Genelgesi Türk Milletine, egemenliğin millete ait olduğunu bildiren bir çağrıydı. Tüm vatanı işgale, işgalcilere ve İstanbul Hükümetine karşı ayaklanmaya davet eder niteliktedir. Milli Mücadele ve yeni devletin temellerinin atıldığı bir belgedir. Bu genelge İstanbul Hükümetini ve işgalci güçleri tedirgin etmiştir. Hükümet tarafından Mustafa Kemal Paşa’ya görevinden uzaklaştırıldığı bildirilse de bu emir Anadolu’da bir karşılık bulmamıştır.

Amasya Genelgesi’nin Sonuçları

Amasya Genelgesi ile beraber Türk İnkılabının ihtilal safhası başlamıştır.

Milli Mücadelenin ve Kurtuluş Savaşı’nın Gerekçesi, Amacı ve Yöntemi belirtilmiştir.

İlk kez ulusun egemenliğine dayanan bir yönetimden söz edilmiştir.

İstanbul Hükümetinin üzerine düşen görevi yapmadığı vurgulanıp, yok sayılmıştır.

Tüm vatan, tüm millet İstanbul Hükümetine ve işgalci güçlere karşı mücadeleye çağırılmıştır.

Milli Mücadelenin sağlıklı ilerleyebilmesi için bir temsil heyetinin oluşturulması gerektiği söylenmiştir.

Related Posts

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Bu yazımızda Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler konusuna değineceğiz. Osmanlı Padişahları devletin sahip olduğu bölgeye başlıca iki yönetici atar. Bunlardan ilki yürütme kuvvetini temsil eden Bey, öteki ise…

turan taktiği

Turan Taktiği (Hilal Taktiği) Nedir

Turan Taktiği veya Hilal Taktiği dediğimiz bu taktiğin en önemli özelliğini sahte kaçış ve pusu kurmak oluşturur. Bu taktiğin doğru uygulanabilmesi için arazi yapısının ve ordu yapısının…

Devşirme Sistemi Nedir

Devşirme Sistemi Nedir?

Devşirme Sistemi Devşirme sistemi; Osmanlı Devleti’nde uygulanan ve özellikle Balkanlardaki fetihlerden sonra bölgedeki yetenekli Hristiyan çocukların alınarak Osmanlı sarayına getirilmesi; eğitilip orduda ve devletin yüksek kademelerinde görev…

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir?

Ekber ve Erşed Sistemi Ekber ve Erşed sistemi kısaca, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde uygulanmaya başlayan yeni veraset sistemidir. Yeni veraset sistemi ile birlikte Fatih Sultan Mehmet döneminden…

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri ve Etkili Olan Faktörler Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan beyliklerden olan Osmanlı Beyliği tarafından kurulmuştur. Kuruluş tarihi…

Senedi İttifak Nedir

Senedi İttifak Nedir?

Senedi İttifak’a Giden Süreç Senedi İttifak, Osmanlı Devleti’nde 1808 yılında ayanlar ile merkez bürokrasi arasında imzalanan belgedir. Bu belge 1214 yılında Avrupa’da baronlar ile kral arasında imzalanan…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir