Amiral Bristol Raporu Nedir? Önemi ve Maddeleri

Amiral Bristol Raporu

Amiral Bristol Raporu, İzmir’in İşgali sonrası bölgeye gönderilen Mark Lambert Bristol tarafından hazırlanan ve adeta Milli Mücadele’nin haklılığını ortaya koyan rapordur.

İzmir’in İşgali sırasında Yunanlıların gerçekleştirdikleri saldırı ve zulümler yurt içinde şiddetle kınanmış ve protesto edilmiştir. Bu haberler sadece Türk kamuoyunda değil, ayrıca Avrupa kamuoyunda da büyük yankı uyandırmıştır. Büyük devletler bu durumun kendileri için zararlı olacağını düşünmüşlerdir. Dolayısıyla da bölgeye Amerika Birleşik Devletleri’nden Amiral Bristol önderliğinde bir komisyon göndermişlerdir.

Amiral Bristol
Mark Lambert Bristol

Komisyon bölgeye geldikten sonra çalışmalarına başlamış ve titizlikle sürdürmüştür. Yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda komisyon tarafından bir rapor hazırlanmıştır. Bu raporda işgalin haksızlığı ve Milli Mücadele’nin haklılığı gözler önüne serilmiştir. Amiral Bristol Raporu, Türklerin haklılığını dünyaya duyuran ilk uluslararası belge olmuştur. Raporun maddeleri aşağıdaki gibidir.

  • Hristiyan halkın güvenliğinin tehlike altında olduğuna dair Paris Barış Konferansı’na yanlış bilgi verilmiştir.
  • Batı Anadolu’da gerçekleşen katliamların sorumlusu Türkler değil, Yunanlılardır.
  • Yunanistan’ın işgal amacı bölge güvenliğini sağlamak değil, bölgede egemen olmaktır.
  • Yunan askerleri bölgeden derhal çekilmelidir. Yerlerine İtilaf Devletleri kuvvetleri gelmelidir.
  • Bölgede Türk nüfusu çoğunluktadır.
  • Türk halkı işkence ve zulüm görmektedir.

Related Posts

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Bu yazımızda Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler konusuna değineceğiz. Osmanlı Padişahları devletin sahip olduğu bölgeye başlıca iki yönetici atar. Bunlardan ilki yürütme kuvvetini temsil eden Bey, öteki ise…

turan taktiği

Turan Taktiği (Hilal Taktiği) Nedir

Turan Taktiği veya Hilal Taktiği dediğimiz bu taktiğin en önemli özelliğini sahte kaçış ve pusu kurmak oluşturur. Bu taktiğin doğru uygulanabilmesi için arazi yapısının ve ordu yapısının…

Devşirme Sistemi Nedir

Devşirme Sistemi Nedir?

Devşirme Sistemi Devşirme sistemi; Osmanlı Devleti’nde uygulanan ve özellikle Balkanlardaki fetihlerden sonra bölgedeki yetenekli Hristiyan çocukların alınarak Osmanlı sarayına getirilmesi; eğitilip orduda ve devletin yüksek kademelerinde görev…

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir?

Ekber ve Erşed Sistemi Ekber ve Erşed sistemi kısaca, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde uygulanmaya başlayan yeni veraset sistemidir. Yeni veraset sistemi ile birlikte Fatih Sultan Mehmet döneminden…

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri ve Etkili Olan Faktörler Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan beyliklerden olan Osmanlı Beyliği tarafından kurulmuştur. Kuruluş tarihi…

Senedi İttifak Nedir

Senedi İttifak Nedir?

Senedi İttifak’a Giden Süreç Senedi İttifak, Osmanlı Devleti’nde 1808 yılında ayanlar ile merkez bürokrasi arasında imzalanan belgedir. Bu belge 1214 yılında Avrupa’da baronlar ile kral arasında imzalanan…

This Post Has One Comment

  1. Bu içeriği beğendim yazıcıdan çıkartıyorum, ödevim için umarım diğer sınıftakiler de buradan çıkartmaz yoksa hoca biryerlerime kibrit suyu sürecek, admine teşekkürler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir