Anadolu Selçuklu Devleti Kuruluş Tarihi Meselesi

Anadolu Selçuklu Devleti Hangi Yılda Kuruldu

Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluş tarihi hakkında pek çok görüş vardır. Bir devletin varlığı üç şekilde aranır. Bu şekillerden ilki topraklara giriş tarihidir, ikincisi kurumsallaşma tarihidir ve üçüncüsü de kesintisiz hanedanın oluştuğu tarihtir.

İlk görüş 1073 yılında kurulmuştur görüşüdür. Yabgulu Türkmenlerin başına bir komutan aranmaktadır böylece 1073 Yılında Süleyman Şah ilk kez kardeşleriyle beraber Anadolu’ya girmiştir. Giriş tarihi ile devletin kurulduğunu kabul eden tarihçiler 1073 yılını kuruluş olarak kabul ederler.

İkinci görüş ise 1075 yılında kurulduğu görüşüdür. Yani 1075 tarihi Süleyman Şah’ın İznik’i alıp kurumsallaşmanın başladığı tarihtir. 1075 yılını kuruluş yılı olarak kabul edenler de kurumsallaşmayı göstererek kabul ederler.

Üçüncü görüş ise 1092 yılında kurulduğu görüşüdür. Yani 1. Kılıçarslan’ın Anadolu’ya girip devleti yeniden teşkilatlandırdığı tarihtir. 1086 yılında Süleyman Şah ölmüştür ve 6 yıllık fetret devri yaşanmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti’ni bu 6 yıllık süreç içerisinde güçlü bir komutan olan Ebu’l Kasım yönetmiştir. 1. Kılıçarslan ise Süleyman Şah’ın oğludur. Kılıçarslan sonrasında hanedan kesintisiz şekilde devam etmiştir. Dolayısıyla hanedan kriterini kabul edenler devletin kuruluş yılını 1092 yılı olarak kabul ederler.

Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen ise Anadolu Selçuklu Devleti’nin üç defa kurulduğu görüşünü savunmuştur.

Related Posts

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Bu yazımızda Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler konusuna değineceğiz. Osmanlı Padişahları devletin sahip olduğu bölgeye başlıca iki yönetici atar. Bunlardan ilki yürütme kuvvetini temsil eden Bey, öteki ise…

turan taktiği

Turan Taktiği (Hilal Taktiği) Nedir

Turan Taktiği veya Hilal Taktiği dediğimiz bu taktiğin en önemli özelliğini sahte kaçış ve pusu kurmak oluşturur. Bu taktiğin doğru uygulanabilmesi için arazi yapısının ve ordu yapısının…

Devşirme Sistemi Nedir

Devşirme Sistemi Nedir?

Devşirme Sistemi Devşirme sistemi; Osmanlı Devleti’nde uygulanan ve özellikle Balkanlardaki fetihlerden sonra bölgedeki yetenekli Hristiyan çocukların alınarak Osmanlı sarayına getirilmesi; eğitilip orduda ve devletin yüksek kademelerinde görev…

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir?

Ekber ve Erşed Sistemi Ekber ve Erşed sistemi kısaca, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde uygulanmaya başlayan yeni veraset sistemidir. Yeni veraset sistemi ile birlikte Fatih Sultan Mehmet döneminden…

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri ve Etkili Olan Faktörler Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan beyliklerden olan Osmanlı Beyliği tarafından kurulmuştur. Kuruluş tarihi…

Senedi İttifak Nedir

Senedi İttifak Nedir?

Senedi İttifak’a Giden Süreç Senedi İttifak, Osmanlı Devleti’nde 1808 yılında ayanlar ile merkez bürokrasi arasında imzalanan belgedir. Bu belge 1214 yılında Avrupa’da baronlar ile kral arasında imzalanan…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir