Arnavut Milliyetçiliği ve Prizren Ligi

Arnavut Milliyetçiliğinin Ortaya Çıkışı

Arnavut Milliyetçiliği, Sırp ve Rum isyanlarındaki gibi bir bağımsızlık talebi ile ortaya çıkmamıştır. Arnavut Milliyetçiliğinin oluşumu çok daha farklı bir sebeptendir. Ayastefanos Antlaşması ile Berlin Antlaşması arasındaki kısa dönemde Arnavutlar arasında bir söylenti yayılmaya başlamıştır. Bu söylenti ise Arnavutların yaşadığı yerlerin Hristiyan bir devlet kontrolüne bırakılması söylentisidir. Bu söylenti Arnavutların bir araya gelmelerine, toplanmalarına neden olmuştur. Toplandıkları yer ise Kosova’nın merkezinde bulunan Prizren’dir.

Prizren Ligi

Halkın her kısmından kişiler Prizren’de toplanmıştır ve bir karar almışlardır. Aldıkları karar ise, Arnavutların yaşadıkları bölgeler ne olursa olsun devredilmeyecektir gerekirse silahlı direniş gösterilecektir. Arnavut Milliyetçiliği işte burada başlamıştır. Bu olaya ise Arnavut İttihadı veya Prizren Ligi denilmektedir. Berlin Antlaşmasından ise gerçekten de Arnavutların yaşadığı bölgelerin Karadağ’a devredilmesi kararı alınmıştır. Osmanlı Devleti’nin bu bölgeleri güvenli bir şekilde Karadağ’a teslim etmesi gerekmektedir fakat bu kolay gerçekleşmeyecektir. Kararı duyan Arnavutlar silahlı bir direnişe başlamışlardır dolayısıyla kararlaştırılan şehirlerin Karadağ’a teslimi mümkün olmamıştır. Osmanlı Devleti’nin de bu kararda imzası vardır dolayısıyla Arnavutları ikna etme görevi Osmanlı Devleti’ne kalmıştır.

Arnavut Direnişi

Osmanlı Devleti halkı ikna etmek amacıyla bölgeye bir heyet gönderiyor. Arnavutlar ise Osmanlı Devleti’nin gönderdiği Mehmet Ali Paşa’yı öldürüyorlar ve giden orduyu dağıtıyorlar. 1878 Yılında başlayan bu silahlı direniş 1880 yılına kadar devam etmiştir, kararlaştırılan şehirler bir türlü Karadağ’a geçememiştir. Bunun üzerine Karadağ ile Osmanlı Devleti yeni bir anlaşma için tekrar masaya otururlar ve bu sefer Arnavutların daha az olduğu ve Hristiyanların çoğunlukta olduğu bir bölgenin Karadağ’a teslim edilmesi yönünde anlaşırlar. Fakat bu sefer Arnavutlar bu bölgenin de Karadağ’a verilmesine karşı çıkarlar ve silahlı direnişe devam ederler.

Gösterilen bu direniş diğer devletlerin de hoşuna gitmemiştir ve 1880 yılında yeni bir konferans düzenlenmiştir. Alınan karara göre Arnavut nüfusun fazla olduğu Dulcigno bölgesi Karadağ’a verilecektir ve yine alınan karara göre eğer bir direniş gösterilirse anlaşma devletleri Dulcigno limanına donanma göndereceklerdir.

Beklenildiği gibi Arnavutlar bu bölgede de silahlı direniş göstermişlerdir. Diğer devletler ve Osmanlı Devleti ise bu sefer büyük bir donanmayı Dulcigno üzerine göndermiştir. Arnavutlar iki ay boyunca direnmişler fakat sonrasında direnişi bırakmak zorunda kalmışlardır.

Sonuç olarak şehir zorla alınarak Karadağ’a teslim edilmiştir. Arnavut Milliyetçiliği işte bu şekilde ortaya çıkmıştır.

Related Posts

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Bu yazımızda Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler konusuna değineceğiz. Osmanlı Padişahları devletin sahip olduğu bölgeye başlıca iki yönetici atar. Bunlardan ilki yürütme kuvvetini temsil eden Bey, öteki ise…

turan taktiği

Turan Taktiği (Hilal Taktiği) Nedir

Turan Taktiği veya Hilal Taktiği dediğimiz bu taktiğin en önemli özelliğini sahte kaçış ve pusu kurmak oluşturur. Bu taktiğin doğru uygulanabilmesi için arazi yapısının ve ordu yapısının…

Devşirme Sistemi Nedir

Devşirme Sistemi Nedir?

Devşirme Sistemi Devşirme sistemi; Osmanlı Devleti’nde uygulanan ve özellikle Balkanlardaki fetihlerden sonra bölgedeki yetenekli Hristiyan çocukların alınarak Osmanlı sarayına getirilmesi; eğitilip orduda ve devletin yüksek kademelerinde görev…

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir?

Ekber ve Erşed Sistemi Ekber ve Erşed sistemi kısaca, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde uygulanmaya başlayan yeni veraset sistemidir. Yeni veraset sistemi ile birlikte Fatih Sultan Mehmet döneminden…

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri ve Etkili Olan Faktörler Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan beyliklerden olan Osmanlı Beyliği tarafından kurulmuştur. Kuruluş tarihi…

Senedi İttifak Nedir

Senedi İttifak Nedir?

Senedi İttifak’a Giden Süreç Senedi İttifak, Osmanlı Devleti’nde 1808 yılında ayanlar ile merkez bürokrasi arasında imzalanan belgedir. Bu belge 1214 yılında Avrupa’da baronlar ile kral arasında imzalanan…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir