1. Meşrutiyet Dönemi

1. Meşrutiyet ve Kanun-i Esasi’nin İlanı

Devletin içinde bulunduğu kötü durum ve kötü gidişat karşısında çoğunluğunu edebiyatçı ve basın mensubunun oluşturduğu Genç Osmanlılar grubu ortaya çıkmıştır. Genç Osmanlılar, Sadrazamın kafasına göre ülkeyi yönettiği ve Padişahın sadece saltanat sürdüğü bu dönemde devleti anayasal monarşi için sıkıştırmıştır. Genç Osmanlıların amacı anayasa getirerek Padişahın gücünü dengeleyecek bir unsur yaratmaktır. Anayasal monarşi için en önemli adımlar Mithat Paşa’nın hükümete girmesinden sonra atılmıştır. Mithat Paşa 1876 yılının Mayıs ayında yeni bir anayasa için çalışmalara başlamıştır. 30 Mayıs 1876 tarihinde Mithat Paşa ve arkadaşları Şeyhülislamdan izin alarak Abdülaziz’i tahttan indirmişlerdir. Abdülaziz’in yerine 5. Murat tahta çıkarılmıştır. Ancak 5. Murat akli dengesinin yerinde olmaması sebep gösterilerek kısa sürede tahttan indirilmiştir. 31 Ağustos 1876 tarihinde meşrutiyeti ve yeni anayasayı kabul edeceğine söz veren 2. Abdülhamid tahta çıkarılmıştır. 2. Abdülhamid tahta çıktıktan sonra yeni anayasa için çalışmalar başlamıştır.

23 Aralık 1876 tarihinde ilan edilen Kanun-i Esasi ile beraber 1. Meşrutiyet de ilan edilmiştir. Kanun-i Esasi’nin ilanından sonra Osmanlı Devleti, Anayasal Monarşi halini almıştır.

kanun-i esasi

Kanun-i Esasi’nin İçeriği ve Yaşanan Gelişmeler

1876 Anayasası olan Kanun-i Esasi, 12 bölümden ve 119 maddeden oluşmaktadır. 1. Meşrutiyet ve Kanun-i Esasi ile beraber halk bir şekilde yönetimde söz sahibi olmuştur.

Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan olmak üzere iki meclisli bir parlamento mevcut. Mebuslar halk tarafından seçilmektedir. Meclis-i Ayan hükümdarın tayin ettiği 30 kişiden meydana geliyor. Meclis-i Mebusan üyeleri için seçimler yapılıyor.

Bu anayasaya göre halifelik devam ediyor, hükümdarlık Osmanlı hanedanının en yaşlı üyesine geçiyor. Padişah yetkili fakat sorumsuz bir kişidir. Yani Padişah yaptıklarından dolayı kimseye karşı sorumlu değildir. Hükümeti kurma ve düşürme yetkisi Padişaha aittir.

Kanun-i Esasi’nin 113. maddesi çok tartışılmaktadır. Bu maddeye göre hükümdar bir kimsenin suçlu olduğuna karar verebilir ve bu kişiyi sorgusuz şekilde sürgün edebilir. Genç Osmanlılar bu madde yüzünden Mithat Paşa’yı suçlamışlardır. Mithat Paşa’nın kendisi de bu maddenin kurbanı olmuştur.

20 Mart 1877 tarihinde Osmanlı Meclis’i açılmıştır. Ülkenin her tarafından mebuslar Darülfünun binasına gelmişlerdir. Meclisin içinde azınlık temsilcileri de vardır, Türkçe resmi dildir.

Savaş alanından gelen kötü haberler sonrası bu ağır bozgunların sebebi olarak yeni rejim adamlarını gösteren 2. Abdülhamid, 14 Şubat 1878 tarihinde meclisi tatil etmiştir. Böylelikle 1. Meşrutiyet ve meclis son bulmuştur, anayasa askıya alınmıştır, İstibdat Dönemi başlamıştır.

Related Posts

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Bu yazımızda Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler konusuna değineceğiz. Osmanlı Padişahları devletin sahip olduğu bölgeye başlıca iki yönetici atar. Bunlardan ilki yürütme kuvvetini temsil eden Bey, öteki ise…

turan taktiği

Turan Taktiği (Hilal Taktiği) Nedir

Turan Taktiği veya Hilal Taktiği dediğimiz bu taktiğin en önemli özelliğini sahte kaçış ve pusu kurmak oluşturur. Bu taktiğin doğru uygulanabilmesi için arazi yapısının ve ordu yapısının…

Devşirme Sistemi Nedir

Devşirme Sistemi Nedir?

Devşirme Sistemi Devşirme sistemi; Osmanlı Devleti’nde uygulanan ve özellikle Balkanlardaki fetihlerden sonra bölgedeki yetenekli Hristiyan çocukların alınarak Osmanlı sarayına getirilmesi; eğitilip orduda ve devletin yüksek kademelerinde görev…

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir?

Ekber ve Erşed Sistemi Ekber ve Erşed sistemi kısaca, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde uygulanmaya başlayan yeni veraset sistemidir. Yeni veraset sistemi ile birlikte Fatih Sultan Mehmet döneminden…

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri ve Etkili Olan Faktörler Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan beyliklerden olan Osmanlı Beyliği tarafından kurulmuştur. Kuruluş tarihi…

Senedi İttifak Nedir

Senedi İttifak Nedir?

Senedi İttifak’a Giden Süreç Senedi İttifak, Osmanlı Devleti’nde 1808 yılında ayanlar ile merkez bürokrasi arasında imzalanan belgedir. Bu belge 1214 yılında Avrupa’da baronlar ile kral arasında imzalanan…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir