Boxer Ayaklanması

Boxer Ayaklanması ve bu isimle adlandırılmasının sebebi

Boxer Ayaklanması, 1899 yılında Çin’de Batılı güçlere karşı başlatılan bir ayaklanmadır. İsim olarak Boksör Ayaklanması da diyebiliriz, verilen bu ismin sebebi aslında Çin’de bulunan dövüş kulüpleridir. Bu dövüş kulüplerinde yetişen milliyetçi gençler, Batılılara karşı örgütlü bir mücadele içine girerler ve ayaklanma başlatırlar.

Ayaklanma neden çıkmıştır ve bu ayaklanmanın gelişimi

Çin, 1839 Afyon Savaşı ve 1842 Nanking Anlaşması ile Batılı güçler tarafından etki altına alınmıştır. Önce İngiltere sonra ise diğer Batılı güçler, kapalı olan Çin ticaretini zorla dünyaya açtılar ve birtakım kazanımla elde ettiler. Bu güçler zamanla Çin’in iç bölgelerine kadar etki eder hale geldiler ve Çin’de ticaret yapmakla kalmadılar aynı zamanda Çin toplumunu aşağılarcasına davranışlarda bulunmaya başladılar bu durum Çin toplumu üzerinde huzursuzluk yarattı.

O dönemde Çin’in başında modernleşme karşıtı, Batılı ilişkileri son derece tutarsız ve Çin halkının sevmediği Mançu Hanedanı vardı. Batılı güçler günden güne Çin içerisindeki nüfuzlarını ve ayrıcalıklarını arttırmışlardı. Mançu Hanedanının var oluşu ve Batılıların bu faaliyetleri Çin’de bir tepki milliyetçiliğinin doğmasına sebep oldu. Dövüş kulüplerinde örgütlenen gençler yaşadıklarına daha fazla göz yummadılar ve ayaklandılar, konsolosluklara ve Batılılara saldırmaya başladılar. Gelen ölüm haberlerinin de ardından Avrupalı devletler bu işi kökünden çözmek amacıyla sekiz devletin katıldığı bir ordu oluşturdular. Bu devletler; İngiltere, ABD, Fransa, İtalya, Avusturya, Almanya, Rusya ve Japonya.

Avrupalı güçler Pekin’e kadar ilerleyip Pekin’i yağmalayıp Boxer Ayaklanmasını bastırmışlardır. Bu ayaklanmanın Çin’e çok büyük zararı olmuştur. Avrupalı güçler, Çin ile 1900 yılında imzaladıkları bir anlaşma ile o vakte kadar elde ettikleri imtiyazların kat ve kat daha fazlasını elde etmişlerdir. Çin’in gelirlerine el koyulmuştur, Çin’e silah satışı yasaklanmıştır. İngiltere önemli bir bölge olan Hong Kong’u 100 yıllığına kontrolü altına almıştır.

Related Posts

Kore Savaşı Türkiye Neden Katıldı Nedenleri Sonuçları

Kore Savaşı | Türkiye Neden Katıldı, Nedenleri ve Sonuçları

Kore Savaşı Kore Savaşı; 1950-1953 yılları arasında Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerçekleşen savaştır. Soğuk Savaş dönemi içerisinde gerçekleşen sıcak bir savaş olduğu kabul edilmektedir. Bu…

Heredot Kimdir

Heredot Kimdir? Hayatı, Eserleri ve Tarihteki Yeri

Heredot’un Hayatı Heredot Antik Yunanlı tarihçi ve yazardır. Hakkında bilgi edinebileceğimiz kaynaklar kısıtlıdır. Bilinen kaynaklar Bizans Ansiklopedisi olan Suda ve Stephanos’un sakladığı mezar taşıdır. Heredot’un M.Ö. 400’lü…

Homeros Kimdir

Homeros Kimdir? | İlyada ve Odysseia Destanı

Homeros Kimdir? Homeros M.Ö. 9. yüzyılda doğmuş ve Yunanistan’da yaşamış olduğu tahmin edilmektedir. Ancak yaşadığı çevre hakkında yapılan araştırmalar onun İzmir’de yaşadığı ihtimalini güçlendirmiştir, yani görüşler Smyrna…

Büyük İskender Kimdir

Büyük İskender Kimdir? İskender ve Anadolu Seferi

Büyük İskender Kimdir? Büyük İskender M.Ö. 356 doğumlu Makedonya asıllıdır. Babası Filip’in ölümüyle genç yaşında tahta geçmiştir. Kral Filip, Aristo’dan oğluna hocalık yapmasını istemiştir. Pek çok alanda…

Merkantilizm Nedir

Merkantilizm Nedir? Ne Demektir ve Özellikleri Nelerdir?

Merkantilizm Nedir? Merkantilizm kökenleri Avrupa’ya uzanan 16. yüzyıla uzanan ekonomi alanında bir teoridir. Bu teoriye göre bir ülkenin gücü, refah seviyesi ve zenginliği o ülkenin sahip olduğu…

Demosthenes Kimdir

Demosthenes Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Demosthenes Kimdir? Demosthenes, Atinalı zengin bir ailenin çocuğu olarak 98.Olimpiyat senesi sonu 99.Olimpiyat senesi başı gibi dünyaya gelmiştir (M.Ö. 384). Zengin bir ailenin çocuğu olmasına karşın babasının ölümünden…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir