Çift Başlı Kartal Anlamı Nedir?

Çift Başlı Kartal Sembolü

Çift Başlı Kartal sembolü doğusundan batısına pek çok farklı dine mensup pek çok farklı millet ve kültür tarafından kullanılmış tarihsel bir semboldür. Günümüzde ise Arnavutluk, Sırbistan ve Karadağ gibi devletlerin resmi bayraklarında bu motif yer almaktadır. Ayrıca çeşitli ülkelerin pek çok kurum ve kuruluşlarının, armalarında ve amblemlerinde de Çift Başlı Kartal sembolünü görmemiz mümkündür.

Çift Başlı Kartal genel olarak devlet için yüceliği, hakimiyeti ve gücü temsil etmektedir. Toplum için ise dini ve sihirli bir motif olarak algılanmaktadır. Orta Asya’da nazarlık, tılsım, aydınlık ve güneş motifi olarak işlenmiştir. Ayrıca bu sembolü pek çok kılıç kabzasında, sikke ve yapı üzerinde işlenmiş olarak görebiliriz.

Bu sembol Orta Asya’daki Türk toplulukları tarafından sıkça kullanılmıştır. Selçuklu Kartalı olarak da bilinen Çift Başlı Kartal sembolünün ilk kez Kuzey Asya’da kullanıldığı söylenmektedir. Ancak yapılan çalışmalar bu sembolün ilk kez MÖ 2000’li yıllarda Mezopotamya‘da kullanıldığını göstermiştir. Anadolu’da Türkler dışında bu sembolü Bizanslılar da kullanmışlardır.

çift başlı kartal

Bu sembol Selçuklu Devleti’nin bayrağında kullanılmıştır ve devlet arması haline gelmiştir. Bu sebepten dolayı Selçuklu Kartalı olarak da anılmaktadır. Ayrıca Selçuklu Devleti zamanında inşa edilen Erzurum Çifte Minareli Medrese, Kayseri Döner Kümbet, Niğde Hüdavent Hatun Türbesi gibi yapılarda da Çift Başlı Kartal figürüne rastlamamız mümkün. Bu sembolün Anadolu için ve Türklük için önemli bir sembol olduğu tartışılamaz bir gerçektir.

Related Posts

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Bu yazımızda Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler konusuna değineceğiz. Osmanlı Padişahları devletin sahip olduğu bölgeye başlıca iki yönetici atar. Bunlardan ilki yürütme kuvvetini temsil eden Bey, öteki ise…

turan taktiği

Turan Taktiği (Hilal Taktiği) Nedir

Turan Taktiği veya Hilal Taktiği dediğimiz bu taktiğin en önemli özelliğini sahte kaçış ve pusu kurmak oluşturur. Bu taktiğin doğru uygulanabilmesi için arazi yapısının ve ordu yapısının…

Devşirme Sistemi Nedir

Devşirme Sistemi Nedir?

Devşirme Sistemi Devşirme sistemi; Osmanlı Devleti’nde uygulanan ve özellikle Balkanlardaki fetihlerden sonra bölgedeki yetenekli Hristiyan çocukların alınarak Osmanlı sarayına getirilmesi; eğitilip orduda ve devletin yüksek kademelerinde görev…

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir?

Ekber ve Erşed Sistemi Ekber ve Erşed sistemi kısaca, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde uygulanmaya başlayan yeni veraset sistemidir. Yeni veraset sistemi ile birlikte Fatih Sultan Mehmet döneminden…

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri ve Etkili Olan Faktörler Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan beyliklerden olan Osmanlı Beyliği tarafından kurulmuştur. Kuruluş tarihi…

Senedi İttifak Nedir

Senedi İttifak Nedir?

Senedi İttifak’a Giden Süreç Senedi İttifak, Osmanlı Devleti’nde 1808 yılında ayanlar ile merkez bürokrasi arasında imzalanan belgedir. Bu belge 1214 yılında Avrupa’da baronlar ile kral arasında imzalanan…

This Post Has One Comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir