Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri

Coğrafi Keşifler Nedir?

Coğrafi Keşifler; 15. ila 17. yüzyıllar arasında Portekizli ve İspanyol kaptanlar tarafından gerçekleştirilen sefer hareketlerine verilen isimdir. Bu seferlerin ana amacı Avrupa’dan Hindistan’a ulaşan yeni bir güzergah bulmaktır. Coğrafi Keşifler Nedir? Nedenleri ve Sonuçları ana konumuza tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Coğrafi Keşiflerin Osmanlıya Etkisi

Coğrafi Keşiflerin Osmanlı’ya Etkisi

Yeni keşfedilen ticaret güzergahlarının, limanların, kıtaların hatta okyanusların dönemin en önemli ticaret güzergahlarını ve limanlarını elinde bulunduran Osmanlı Devleti’ne etki etmemesi elbette ki düşünülemez. Coğrafi Keşifler tüm devletleri, imparatorlukları ve toplulukları etkilediği gibi Osmanlı Devleti’ni de ciddi şekilde etkilemiştir. Etki ettiği dönem sadece 15-17. yüzyıllar arasında kalmamış çok daha uzun süreçte gerçekleşen olayları da tetiklemiştir.

  • Coğrafi Keşiflerin Osmanlı’ya görülen ilk etkisi Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi olmuştur. Yeni keşfedilen Afrika’nın batısındaki limanlar önem kazanmıştır. Avrupalılar Ümit Burnu’nu dolaşılarak Hindistan’a ulaşmışlardır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin kasasına giren para da azalmıştır. Osmanlı’nın vergi gelirleri azalmıştır.
  • Önceleri Osmanlı’nın kontrolündeki İpek ve Baharat Yolları üzerinden yapılan kara ticareti ciddi önem kaybetmiştir. Deniz ticareti önem kazanmıştır.
  • Osmanlı kara sınırlarından geçen tüccarların sayısındaki azalmayla beraber ticaret güzergahı üzerinde yaşayan insanlar işsiz kalmıştır. Sosyal ve ekonomik olarak olumsuz etkilenmişlerdir.
  • Osmanlı Devleti Akdeniz’de ticareti canlandırabilmek için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermek zorunda kalmıştır.
  • Avrupalı devletler yeni ticaret kanalları ile yaptıkları ticaretten zenginleşmeye başlarken Osmanlı Devleti fakirleşmeye başlamıştır. Parası değersizleşmiştir ve yüksek enflasyon yaşanmıştır.
  • Ekonomik olarak güçlenen Avrupalı devletler bu gücü ordularına da taşımışlardır ve ordularını güçlendirmişlerdir. Bu durum ileriki süreçlerde Osmanlı Devleti’ne savaş kayıpları olarak dönecektir.

Related Posts

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Bu yazımızda Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler konusuna değineceğiz. Osmanlı Padişahları devletin sahip olduğu bölgeye başlıca iki yönetici atar. Bunlardan ilki yürütme kuvvetini temsil eden Bey, öteki ise…

turan taktiği

Turan Taktiği (Hilal Taktiği) Nedir

Turan Taktiği veya Hilal Taktiği dediğimiz bu taktiğin en önemli özelliğini sahte kaçış ve pusu kurmak oluşturur. Bu taktiğin doğru uygulanabilmesi için arazi yapısının ve ordu yapısının…

Devşirme Sistemi Nedir

Devşirme Sistemi Nedir?

Devşirme Sistemi Devşirme sistemi; Osmanlı Devleti’nde uygulanan ve özellikle Balkanlardaki fetihlerden sonra bölgedeki yetenekli Hristiyan çocukların alınarak Osmanlı sarayına getirilmesi; eğitilip orduda ve devletin yüksek kademelerinde görev…

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir?

Ekber ve Erşed Sistemi Ekber ve Erşed sistemi kısaca, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde uygulanmaya başlayan yeni veraset sistemidir. Yeni veraset sistemi ile birlikte Fatih Sultan Mehmet döneminden…

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri ve Etkili Olan Faktörler Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan beyliklerden olan Osmanlı Beyliği tarafından kurulmuştur. Kuruluş tarihi…

Senedi İttifak Nedir

Senedi İttifak Nedir?

Senedi İttifak’a Giden Süreç Senedi İttifak, Osmanlı Devleti’nde 1808 yılında ayanlar ile merkez bürokrasi arasında imzalanan belgedir. Bu belge 1214 yılında Avrupa’da baronlar ile kral arasında imzalanan…

This Post Has One Comment

  1. 16. 17. Yy. Da Avrupa da yeni diller kabul edilirken Osmanlı padişahlarının hiçbiri Ülkedeki Arapça etkisini kırmak için bir girişimde bulunmamıştır? Neden peki

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir