Gulam Sistemi

Gulam Sistemi Nedir? Gulam Ne Demektir?

Gulam köken itibariyle Arapça kökenli bir kelimedir ve erkek çocuk, delikanlı, genç hizmetkar gibi anlamlara gelmektedir. Bu sistem ilk olarak Emeviler’de daha sonraki süreçlerde ise Abbasiler’de uygulanmıştır. Türkler’in Gulam Sistemi ile tanışmaları, paralı asker olarak Abbasi Devleti hizmetine girdikleri dönemde gerçekleşmiştir. Selçuklularda Gulam Sistemi uygulanmıştır, Osmanlılar’da ise bu sisteme Devşirme Sistemi denilmiştir.

Gulam Sistemi Savaşlarda esir edilen başka milletlere ait çocukların veya köle pazarlarından satın alınan çocukların saraya getirilip burada saray muallimleri tarafından birkaç sene boyunca eğitilmesi ve bu çocukların orduda, devlet bürokrasisinde veya sarayda görev alması sistemine verilen isimdir.

Gulam Sistemini, Avrupa’daki veya dünyanın geri kalanındaki köle & kölecilik anlayışına benzetmek çok büyük bir yanlış olur zira bu sistemden çıkan gulamlar devletin önemli kademelerinde görev alıyorlardı. Bu sistemde liyakat çok önemli olduğu için gulamlar elde ettikleri başarılar sonucunda hızlı bir şekilde rütbe yükselebiliyorlardı. Çeşitli devletlerin üst kademelerinde gulamları görebilmek mümkündür. Aldıkları eğitimler sonucunda fiziksel olarak iri ve güçlü olanlar gulam askeri olup orduda görev alıyorlar, fiziksel olarak çok düzgün ve estetik bir görünüme sahip olan gulamlar sarayda görev alıyorlar, aldıkları eğitimler sonucunda çok zeki olarak görülen gulamlar ise devlet bürokrasisinde görev alıyorlardır.

Devlet yönetiminde, sarayda ve orduda Gulam Sistemi içerisinde yetiştirilen kişilerin tercih edilmesinin sebebi ise gulamların köklerinden ve sosyal bağlarından koparılıp tamamen devlet için yetiştirilmiş olmalarıdır. Devletin ve hükümdarın güvenliği için gulamların kimsesiz olmaları gerekiyor, arkalarında güçlü bağların olmaması gerekiyor. Gulamların tek sahibi hükümdardır diyebiliriz. Kısacası bu sınıf tehlikesiz bir sınıftır.

Related Posts

bedir savaşı

Bedir Savaşı

Bedir Savaşı Nedir? Sebepleri, Sonuçları Bedir Savaşı, Müslümanlar ile Kureyşliler arasında 624 yılında gerçekleşen ilk savaştır. Savaşın sebebine bakacak olursak iki önemli sebebi vardır bunlar inanç ve…

uhud savaşı

Uhud Savaşı

Uhud Savaşı Nedir? Sebepleri, Sonuçları Uhud Savaşı, 625 yılında Müslümanlar ile Kureyşliler arasında gerçekleşen ikinci önemli savaştır. Savaşın gerekçesi Bedir Savaşının intikamını almaktır. Müslümanlar adına bu bir…

medine sözleşmesi

Medine Sözleşmesi

Medine Sözleşmesi Nedir? Medine Sözleşmesi, Hicret‘ten sonra Hz. Muhammed tarafından düzenlenen bir sözleşmedir. Medine’de kurulan yeni devletin anayasasıdır diyebiliriz. Bu sözleşme sadece Müslümanları değil aynı zamanda Yahudileri…

hicret

Hicret

Hicret Nedir? Hicret’in Sebepleri Nelerdir? Hicret, Hz. Muhammed ve Mekkeli Müslümanların 622 senesinde Mekke’den Medine’ye gerçekleştirdikleri göç hareketine verdiğimiz isimdir. Hicret, kelime anlamı olarak ”Terk etmek, ayrılmak”…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir