İskitler Türk Mü? İskitlerin Kökenine Dair Görüşler

İskitlerin Kökeni Tartışması

İskitler; M.Ö. 8. yüzyıl ile M.Ö. 2. yüzyıllar arasında Doğu Avrupa ve Asya bölgelerinde yaşamış olan topluluktur. Bu topluluğun kökenine ait pek çok farklı görüş ortaya atılmıştır. Bu görüşleri iki ana grup olarak ele almamız mümkündür. Bir grup İskitlerin Pers kavmi olduklarını savunurken, diğer bir grup İskitlerin Turan Kavmi olduklarını savunmaktadır. Genel olarak bu iki farklı görüş etrafında ortaya onlarca farklı tez ve kanıt sürülse de İskitlerin kökeni ile ilgili kesin bir görüş birliğine varılamamıştır.

iskitler haritası
İskitlerin Yaşadıkları Bölgeler

Pers Kavmi Görüşü

İskitlerin kökenine dair ilk görüş Pers kavmi olduklarına dair görüştür. 1800’lü yılların ortalarında Karl Müllenhoff ve Wilhelm Tomaschek’in yaptıkları çalışmalarla birlikte, İskitlerin Hint-Avrupa dil ailesinden ve Pers kökenli oldukları görüşü genel olarak kabul görmeye başlamıştır. Kitabeler okunarak ve değerlendirilerek İskitler Hint-Avrupa dil ailesine dahil edilmektedir. Diğer gösterilen kanıt ise, İskitlerin gündelik yaşamlarının Perslere çok benzediği yönünde gösterilmiştir. Ancak bu durum hem Fransız tarihçi Rene Grousset hem de o dönemde yaşayan tarihçi Herodot tarafından yalanlanmıştır. Rene Grousset, İskitlerin yaşam tarzlarının Hun ve Göktürkler ile neredeyse aynı olduğunu aktarmıştır.

İskit kurganı
M.Ö 7. Yüzyıl İskit Prensine Ait Kurgan (Mezar)

Turan Kavmi Görüşü

İskitlerin kökenine dair ikinci görüş ise Turan kavmi yani Türk olduklarına dair görüştür. Yukarıda da belirttiğimiz gibi o dönemde yaşayan ünlü tarihçi Herodot, İskitlerin Türk olduklarına dair önemli kanıtlar sunmuştur. Herodot, İskitlerin görünüşleri ve kültürleri bakımından Perslere hiç benzemediğini aktarmıştır. Aynı zamanda pek çok tarihçi tarafından da İskitler gündelik yaşantıları sebebiyle Türk boyları ile karşılaştırılmış ve kökenleri Türklere bağlanmıştır. Ayrıca yakın zamanda İskitlere ait kurganlar bulunmuştur. Kurgan bir tip anıt mezardır. İskit kurganlarının tıpkı Türk kurganlarına benzemesi önemli bir kanıt olarak kabul edilebilir. Ayrıca İskitlerin halkının Pers ancak yönetici sınıfının Türk kökenli olduğuna dair görüşler de vardır.

İskitler Türk mü? Bu sorunun cevabı sizin mantığınızda ve yorumlarınızda yatmaktadır. Dünyanın genelinde İskitler Pers kökenli olarak kabul edilse de Türk olabileceklerine dair küçümsenemeyecek kanıtlar da mevcuttur. Yazının başında da söylediğimiz gibi, kesin bir görüş birliği yoktur.

Related Posts

Kore Savaşı Türkiye Neden Katıldı Nedenleri Sonuçları

Kore Savaşı | Türkiye Neden Katıldı, Nedenleri ve Sonuçları

Kore Savaşı Kore Savaşı; 1950-1953 yılları arasında Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerçekleşen savaştır. Soğuk Savaş dönemi içerisinde gerçekleşen sıcak bir savaş olduğu kabul edilmektedir. Bu…

Heredot Kimdir

Heredot Kimdir? Hayatı, Eserleri ve Tarihteki Yeri

Heredot’un Hayatı Heredot Antik Yunanlı tarihçi ve yazardır. Hakkında bilgi edinebileceğimiz kaynaklar kısıtlıdır. Bilinen kaynaklar Bizans Ansiklopedisi olan Suda ve Stephanos’un sakladığı mezar taşıdır. Heredot’un M.Ö. 400’lü…

Homeros Kimdir

Homeros Kimdir? | İlyada ve Odysseia Destanı

Homeros Kimdir? Homeros M.Ö. 9. yüzyılda doğmuş ve Yunanistan’da yaşamış olduğu tahmin edilmektedir. Ancak yaşadığı çevre hakkında yapılan araştırmalar onun İzmir’de yaşadığı ihtimalini güçlendirmiştir, yani görüşler Smyrna…

Büyük İskender Kimdir

Büyük İskender Kimdir? İskender ve Anadolu Seferi

Büyük İskender Kimdir? Büyük İskender M.Ö. 356 doğumlu Makedonya asıllıdır. Babası Filip’in ölümüyle genç yaşında tahta geçmiştir. Kral Filip, Aristo’dan oğluna hocalık yapmasını istemiştir. Pek çok alanda…

Merkantilizm Nedir

Merkantilizm Nedir? Ne Demektir ve Özellikleri Nelerdir?

Merkantilizm Nedir? Merkantilizm kökenleri Avrupa’ya uzanan 16. yüzyıla uzanan ekonomi alanında bir teoridir. Bu teoriye göre bir ülkenin gücü, refah seviyesi ve zenginliği o ülkenin sahip olduğu…

Demosthenes Kimdir

Demosthenes Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Demosthenes Kimdir? Demosthenes, Atinalı zengin bir ailenin çocuğu olarak 98.Olimpiyat senesi sonu 99.Olimpiyat senesi başı gibi dünyaya gelmiştir (M.Ö. 384). Zengin bir ailenin çocuğu olmasına karşın babasının ölümünden…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir