Kavimler Göçü

Kavimler Göçü Nedir?

Hunların dördüncü yüzyılda Volga Nehri’ni geçmeleri ile başlayan ve hemen hemen bütün Orta ve Batı Avrupa’da bulunan kavimlerin yer değiştirmesiyle sonuçlanan, yıllarca süren göç hareketlerine Kavimler Göçü demekteyiz. Kavimler Göçü’nün ilk dalgasına Hunlar sebep olmuştur. İkinci dalgasına ise Vandallar, Alanlar, Quadlar ve Burgundlar sebep olmuştur. Şüphesiz ki bu göç hareketinden en çok Roma İmparatorluğu etkilenmiştir. Roma İmparatorluğu topraklarında yapılan büyük yağmalar sonucunda büyük ölçüde zayıflamıştır ve ekonomisi zarar görmüştür. Roma İmparatorluğu topraklarında yeni krallıklar kurulmuştur.

Kavimler Göçü ‘nün Sebepleri:

* Batı Asya coğrafyasında biriken yoğun nüfus ve nüfusa yetmeyen ekonomik kaynaklar ile biriken toplulukların batıya doğru kayması.

* Volga Nehri’ni geçen Hunların önüne çıkan toplulukları yurtlarından kovmaları ve göçe zorlamaları.

Kavimler Göçü ‘nün Sonuçları:

* Yeni devletler ve yeni zümreler ortaya çıkmıştır.

* Avrupa ve Kuzey Afrika’nın siyasi ve etnik durumu değişmiştir.

* Zümreler arası etkileşim artmıştır.

* Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Sonraki süreçte ise Batı Roma İmparatorluğu Yıkılmıştır.

* Krallıklar güç kaybederken derebeylik düzeni ortaya çıkmıştır ve önem kazanmışlardır.

* Avrupa Hun Devleti ortaya çıkmıştır.

* Kavimler Göçü ile beraber İlk Çağ sonlanmıştır, Orta Çağ başlamıştır.

Related Posts

Patrici Pleb Mücadelesi Nedir

Patrici Pleb Mücadelesi Nedir?

Patrici – Pleb Mücadelesi Patrici – Pleb mücadelesi Roma’da iki sınıf arasında yaşanan sınıf mücadelesidir. Bu mücadeleyi Roma’da cumhuriyetin ilan edildiği M.Ö. 509 senesinde başlatıp M.Ö. 300…

Patrici Pleb Nedir

Patrici ve Pleb Nedir?

Patrici Nedir? Ne Demektir? Patrici, Roma vatandaşlarının tam hukuklu olan sınıfına verilen isimdir. Roma tarihi içerisinde özellikle Krallık döneminde çok güçlü bir sınıf olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki…

Yüzyıl Savaşları

Yüzyıl Savaşları Nedir? | Nedenleri, Sonuçları

Yüzyıl Savaşları Yüzyıl Savaşları, Fransa ile İngiltere arasında 1337-1453 yılları arasında gerçekleşen savaşlara verilen isimdir. 116 Yıllık bu süreçte Fransa ile İngiltere arasında pek çok savaş gerçekleşmiştir….

Roma Kuruluş Efsanesi Romulus ve Remus

Roma’nın Kuruluş Efsanesi | Aeneas, Romulus ve Remus

Roma ve Kısa Geçmişi Roma şehri İtalya’nın merkezinde Latium bölgesinde yer almaktadır. Geçmişte bir imparatorluğa da adını veren bu şehir kurulduğu tarihten günümüzde önemini sürdürmüştür. M.Ö. 10….

Feodalite Nedir

Feodalite Nedir?

Feodalitenin Oluşumu Feodalite anlayışının yavaş yavaş ortaya çıkışını M.S 395 yılına kadar götürmemiz mümkündür. 395 Yılında Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Ancak bu…

Dördüncü Haçlı Seferi

4. Haçlı Seferi – Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları

4. Haçlı Seferi 4. Haçlı Seferi; Önceki Haçlı Seferleri ile elde edilen kutsal toprakların elden çıkması ve doğudaki üstünlüğün Müslümanların eline geçmesi sonucu düzenlenen Haçlı Seferidir. 4….

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir