Merkantilizm Nedir? Ne Demektir ve Özellikleri Nelerdir?

Merkantilizm Nedir?

Merkantilizm kökenleri Avrupa’ya uzanan 16. yüzyıla uzanan ekonomi alanında bir teoridir. Bu teoriye göre bir ülkenin gücü, refah seviyesi ve zenginliği o ülkenin sahip olduğu değerli madenler ile ölçülmektedir. Ülkenin zengin ve güçlü olabilmesi için dışarıya satış (ihracat) en üst seviyede, dışarıdan alış (ithalat) ise en az seviyede olmalıdır. Merkantilizme göre devlet ekonomide müdahaleci olmalıdır. Dışarıya çıkışı desteklemeli ve dışarıdan alımı ise sınırlandırmalıdır. Devlet yerli üretimi ve tüketimi desteklemelidir, ithal ürünlere ulaşımı zorlaştırmalı gerekirse yasaklamalıdır. Ayrıca Merkantilizmde nüfus konusu da çok önemlidir. Merkantilistler nüfusun olabildiğince fazla olmasından yanadır. Bunun sebebi ise fazla nüfusun getireceği yüksek işgücü ve fazla üretimdir.

Merkantilizm 16. yüzyılda yani Orta Çağ‘ın bitişi ile Yeni Çağ’ın başlangıcı arasında ortaya çıkmıştır. Bu düşünce toprağa bağlı gücü ve zenginliği reddeder. Gücü ve zenginliği sahip olunan paranın ve madenin fazlalığı ile ölçer. Bu açıdan Feodalite ve Feodal düşüncenin zayıflamasında rol oynamıştır diyebiliriz. Merkantilizm ile beraber Kapitalizmin de temelleri oluşmuştur. Ülkeler olabildiğince mal satmaya ve yeni sömürgeler elde etmeye çalışmışlardır. Kasalarını değerli madenlerle dolduran ülkelerde sermaye birikimi yaşanmış bu durum Sanayi Devrimi‘ni tetiklemiştir.

Merkantilizm

Merkantilizmin Diğer Özellikleri

Yukarıda saydığımız özelliklere ek olarak ayrıca Merkantilizme dini bir kılıf da uydurulmuştur. Lüks tüketim araçları ve lüks hayat kilise tarafından yasaklanmıştır. Değerli madenlerle dolup taşan ülkelerde insanlar az da olsa para kazanabilmişler ancak istedikleri gibi harcayamamışlardır. Dini otoriteler tarafından ”Biriktir ama harcama” düşüncesi empoze edilmeye çalışılmıştır.

Merkantilizme göre ticaret ve tüccarlık yüceltilmiştir. Çalışmamak ise ayıplanmıştır, hatta çalışma zorunluluğunun getirildiği bilinmektedir. Çocukların emeğinden bile yararlanılmış, çalıştırılmak üzere köleler getirilmiştir. Merkantilistler tarafından çalışmamanın tembellik getireceği, ıstırap çekmenin tedavi edici olduğu, yüksek ücretlerin zevki sefaya yol açacağı, yüksek maaşların ahlakta bozulma yaratacağı, fakirliğin ise daha iyi olduğu gibi düşünceler empoze edilmeye çalışılmıştır.

Kısacası Merkantilizmde en önemli duygu para kazanma hırsıdır. Amaç ülkede değerli maden bolluğu yaratmaktır, bu amaç doğrultusunda her yolu denemişler ve kılıfına da uydurmuşlardır. Dışarıdan hiçbir şey almayarak, dışarıya bolca ürün satmışlardır. Bu anlayış ülkelere büyük zenginlikler katsa da ülkelerdeki alt tabakayı ezmiş ve yüksek enflasyona sebebiyet vermiştir.

Related Posts

Kore Savaşı Türkiye Neden Katıldı Nedenleri Sonuçları

Kore Savaşı | Türkiye Neden Katıldı, Nedenleri ve Sonuçları

Kore Savaşı Kore Savaşı; 1950-1953 yılları arasında Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerçekleşen savaştır. Soğuk Savaş dönemi içerisinde gerçekleşen sıcak bir savaş olduğu kabul edilmektedir. Bu…

Heredot Kimdir

Heredot Kimdir? Hayatı, Eserleri ve Tarihteki Yeri

Heredot’un Hayatı Heredot Antik Yunanlı tarihçi ve yazardır. Hakkında bilgi edinebileceğimiz kaynaklar kısıtlıdır. Bilinen kaynaklar Bizans Ansiklopedisi olan Suda ve Stephanos’un sakladığı mezar taşıdır. Heredot’un M.Ö. 400’lü…

Homeros Kimdir

Homeros Kimdir? | İlyada ve Odysseia Destanı

Homeros Kimdir? Homeros M.Ö. 9. yüzyılda doğmuş ve Yunanistan’da yaşamış olduğu tahmin edilmektedir. Ancak yaşadığı çevre hakkında yapılan araştırmalar onun İzmir’de yaşadığı ihtimalini güçlendirmiştir, yani görüşler Smyrna…

Büyük İskender Kimdir

Büyük İskender Kimdir? İskender ve Anadolu Seferi

Büyük İskender Kimdir? Büyük İskender M.Ö. 356 doğumlu Makedonya asıllıdır. Babası Filip’in ölümüyle genç yaşında tahta geçmiştir. Kral Filip, Aristo’dan oğluna hocalık yapmasını istemiştir. Pek çok alanda…

Demosthenes Kimdir

Demosthenes Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Demosthenes Kimdir? Demosthenes, Atinalı zengin bir ailenin çocuğu olarak 98.Olimpiyat senesi sonu 99.Olimpiyat senesi başı gibi dünyaya gelmiştir (M.Ö. 384). Zengin bir ailenin çocuğu olmasına karşın babasının ölümünden…

Orta Çağ Nedir Ne Zaman Başlar

Orta Çağ Nedir | Hangi Olayla, Ne Zaman Başlar?

Orta Çağ Nedir? Orta Çağ çoğunluk tarafından kabul edildiği şekliyle 476-1453 yılları arasındaki 1000 yıllık süreci kapsayan dönemdir. Şüphesiz ki Orta Çağ denilince birçoğumuzun aklında karanlık dönemler,…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir