Mezopotamya Uygarlıkları

Sümerler

Sümerler tarihte bilinen en eski uygarlığı temsil etmektedir. Bu uygarlık Mezopotamya bölgesinde M.Ö. 3500’lü yıllarda ortaya çıkmıştır. Kökenleri konusu tartışmalıdır, Türk olduklarını öne süren tarihçiler olduğu gibi Hint-Avrupa kökenine dayandıran tarihçiler de mevcuttur. Çoğu kişinin bildiği üzere yazının mucidi olan uygarlık Sümerlerdir. Bugün bildiğimiz alfabeden farklı olarak yumuşak kilin üzerine çivi yazısını kullanmışlardır. Tarıma dayalı ihtiyaçların kayıtlarının tutulması ihtiyacı yazının bulunmasını sağlamıştır. Tarım zamanlarının hesaplanması astronomi ve matematik alanındaki ihtiyaçları da gözler önüne sermiştir. Bu uygarlık Ziggurat denilen çok yönlü sosyal yapıyı kullanmıştır. Sümerler hakkındaki daha geniş bilgi içeren yazımıza tıklayarak gidebilirsiniz.
(Bkz. Sümerler)

İlk Yazıyı Bulan Sümerler

Akadlar

Akadlar M.Ö. 2500’lü yıllarda orta Mezopotamya’da ortaya çıkmışlardır. Sami kökenli oldukları kabul edilmektedir. İlk başlarda uzun süre Sümer egemenliği altında varlıklarını sürdürmüşlerdir. Daha sonraki süreçlerde ise kendi devletlerini oluşturmuşlardır. Sümerlerin aksine şehir devletleri şeklinde değil, merkezi otorite şeklinde teşkilatlanmışlardır. En bilinen kralları Sargon’dur, başkentleri ise Akad’dır. Kral Sargon sonrası Naram-Sin sınırları oldukça genişletmiş ve dört iklim kralı olarak tanrısallaşmış bir kraldır. Göçebe bir kavim olan Gutiler tarafından yıkılmışlardır.

Asurlular

Asurlular M.Ö. 2000’li yıllarda yukarı Mezopotamya’da ortaya çıkmış ve bulundukları kentin ismini almışlardır. Köken olarak Sami asıllı halklardan oldukları düşünülmektedir. Asurluların diğer uygarlıkların aksine sınırları daha geniştir, başkentleri Ninova’dır. Elbette ki sınırlarının bu denli genişlemesinde düzenli ordularının ve ticaret kolonilerinin katkısı büyüktür. Bu uygarlık ticaret sayesinde yazıyı Anadolu’ya taşımış ve dönemin önemli dillerinden biri olmuştur. En bilinen kralı Asurbanipal’dır. Üç krallık dönemi vardır; Eski Asur, Orta Asur ve Yeni Asur olmak üzere. Yaptıkları ticaret sayesinde kültür etkileşimleri oldukça yüksektir. Persler tarafından yıkılmışlardır.

Babilin Asma Bahçeleri

Babiller

Dünyanın Yedi Harikasından biri olan Babil’in Asma Bahçelerini inşaa eden Babil uygarlığının kökeni M.Ö. 2000’li yıllara kadar dayanmaktadır. Bu uygarlık mimari açıdan Mezopotamya’nın en gelişmiş uygarlığıdır. Babiller Mezopotamya coğrafyasının aşağısında yaşamışlardır ve Sami asıllı halklardandırlar. Babil Krallığı’nın iki dönemi vardır, bu iki dönem Eski Babil ve Yeni Babil olarak bilinmektedir. Eski Babil Krallığı’nın en önemli ismi Hammurabi’dir. Hammurabi’nin özelliği ise Eski Babil Krallığı’na altın çağını yaşatan kişidir. Ayrıca Hammurabi kanun yapıcı olarak bilinmektedir ve Hammurabi Kanunlarıyla ünlüdür. Diğer uygarlıkların aksine hafif cezalardan ziyade kısasa kısas ceza sistemi uygulanmıştır. Eski Babil Krallığı Hititler tarafından yıkılmıştır.

Yeni Babil Krallığı, Asurlular Krallığı yıkılınca ortaya çıkan otorite boşluğundan yararlanarak ikinci kere kurulmuştur. En önemli hükümdarlarından birisi ise Nabukadnezzar’dır. Ayrıca bu hükümdar Yahudileri Mezopotamya’dan sürmesiyle bilinmektedir. Persler tarafından yıkılmışlardır.

Related Posts

Kore Savaşı Türkiye Neden Katıldı Nedenleri Sonuçları

Kore Savaşı | Türkiye Neden Katıldı, Nedenleri ve Sonuçları

Kore Savaşı Kore Savaşı; 1950-1953 yılları arasında Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerçekleşen savaştır. Soğuk Savaş dönemi içerisinde gerçekleşen sıcak bir savaş olduğu kabul edilmektedir. Bu…

Heredot Kimdir

Heredot Kimdir? Hayatı, Eserleri ve Tarihteki Yeri

Heredot’un Hayatı Heredot Antik Yunanlı tarihçi ve yazardır. Hakkında bilgi edinebileceğimiz kaynaklar kısıtlıdır. Bilinen kaynaklar Bizans Ansiklopedisi olan Suda ve Stephanos’un sakladığı mezar taşıdır. Heredot’un M.Ö. 400’lü…

Homeros Kimdir

Homeros Kimdir? | İlyada ve Odysseia Destanı

Homeros Kimdir? Homeros M.Ö. 9. yüzyılda doğmuş ve Yunanistan’da yaşamış olduğu tahmin edilmektedir. Ancak yaşadığı çevre hakkında yapılan araştırmalar onun İzmir’de yaşadığı ihtimalini güçlendirmiştir, yani görüşler Smyrna…

Büyük İskender Kimdir

Büyük İskender Kimdir? İskender ve Anadolu Seferi

Büyük İskender Kimdir? Büyük İskender M.Ö. 356 doğumlu Makedonya asıllıdır. Babası Filip’in ölümüyle genç yaşında tahta geçmiştir. Kral Filip, Aristo’dan oğluna hocalık yapmasını istemiştir. Pek çok alanda…

Merkantilizm Nedir

Merkantilizm Nedir? Ne Demektir ve Özellikleri Nelerdir?

Merkantilizm Nedir? Merkantilizm kökenleri Avrupa’ya uzanan 16. yüzyıla uzanan ekonomi alanında bir teoridir. Bu teoriye göre bir ülkenin gücü, refah seviyesi ve zenginliği o ülkenin sahip olduğu…

Demosthenes Kimdir

Demosthenes Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Demosthenes Kimdir? Demosthenes, Atinalı zengin bir ailenin çocuğu olarak 98.Olimpiyat senesi sonu 99.Olimpiyat senesi başı gibi dünyaya gelmiştir (M.Ö. 384). Zengin bir ailenin çocuğu olmasına karşın babasının ölümünden…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir