Mezopotamya

Mezopotamya Neresidir ?

Mezopotamya kavramı, Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında kalan alana verilen genel bir isimdir. Antik yazarlar iki nehir arasını tanımlamak için Grekçe mesos (orta) ve potamos (ırmak) kelimelerinden türetmişlerdir. Mezopotamya bir coğrafi terim olmakla birlikte burada gelişen Sümer, Akkad, Babil ve Assur gibi uygarlıklardan günümüze ulaşan gelişmiş kültürel birikimi de ifade etmektedir.

Yerleşik yaşam, tarım, hayvanların evcilleştirilmesi, çanak çömlek üretimi, obsidyen alet yapımı, tapınak inşaları gibi önemli gelişmeler Kuzey Mezopotamya’da yaşanmıştır. Bereketli Hilal’in kuzeyini oluşturan bu bölgenin öne çıkmasında yağmur alan bir bölge olması etkilidir.

Kentleşme, uluslararası ticaret, toplumda sosyal sınıfların oluşması, devletin oluşumu ve yazının geliştirilmesi gibi etkileri günümüze ulaşan önemli gelişmeler ise Güney Mezopotamya’da yaşanmıştır.

Bu tip önemli gelişmelerin yaşandığı Mezopotamya aslında birçok bakımdan elverişli koşullara sahip değildir. Nehir alanları dışında bölgede çöl yapısı hakimdir, tarım yapılabilecek alanlar sınırlıdır, hayvancılık için gerekli olan zengin bitki örtüsüne sahip değildir, yaşamın içinde gerekli olan madenlerden yoksundur. Yaşam koşulları bakımından bu kadar dezavantajlı bir bölgede böylesine insanlık tarihini etkileyen gelişmelerin yaşanması dikkat çekicidir. Nehir bölge insanı için bir numaralı yaşam kaynağıydı. Nehirlerden faydalanarak sulama kanalları açıp bölgenin tarım potansiyelini arttırmışlardır. Diğer temel ihtiyaçları ise ticaret ile sağlamışlardır. Bu konumuzda Mezopotamya Neresidir sorusuna cevap vermeye çalıştık.

Related Posts

Kore Savaşı Türkiye Neden Katıldı Nedenleri Sonuçları

Kore Savaşı | Türkiye Neden Katıldı, Nedenleri ve Sonuçları

Kore Savaşı Kore Savaşı; 1950-1953 yılları arasında Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerçekleşen savaştır. Soğuk Savaş dönemi içerisinde gerçekleşen sıcak bir savaş olduğu kabul edilmektedir. Bu…

Heredot Kimdir

Heredot Kimdir? Hayatı, Eserleri ve Tarihteki Yeri

Heredot’un Hayatı Heredot Antik Yunanlı tarihçi ve yazardır. Hakkında bilgi edinebileceğimiz kaynaklar kısıtlıdır. Bilinen kaynaklar Bizans Ansiklopedisi olan Suda ve Stephanos’un sakladığı mezar taşıdır. Heredot’un M.Ö. 400’lü…

Homeros Kimdir

Homeros Kimdir? | İlyada ve Odysseia Destanı

Homeros Kimdir? Homeros M.Ö. 9. yüzyılda doğmuş ve Yunanistan’da yaşamış olduğu tahmin edilmektedir. Ancak yaşadığı çevre hakkında yapılan araştırmalar onun İzmir’de yaşadığı ihtimalini güçlendirmiştir, yani görüşler Smyrna…

Büyük İskender Kimdir

Büyük İskender Kimdir? İskender ve Anadolu Seferi

Büyük İskender Kimdir? Büyük İskender M.Ö. 356 doğumlu Makedonya asıllıdır. Babası Filip’in ölümüyle genç yaşında tahta geçmiştir. Kral Filip, Aristo’dan oğluna hocalık yapmasını istemiştir. Pek çok alanda…

Merkantilizm Nedir

Merkantilizm Nedir? Ne Demektir ve Özellikleri Nelerdir?

Merkantilizm Nedir? Merkantilizm kökenleri Avrupa’ya uzanan 16. yüzyıla uzanan ekonomi alanında bir teoridir. Bu teoriye göre bir ülkenin gücü, refah seviyesi ve zenginliği o ülkenin sahip olduğu…

Demosthenes Kimdir

Demosthenes Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Demosthenes Kimdir? Demosthenes, Atinalı zengin bir ailenin çocuğu olarak 98.Olimpiyat senesi sonu 99.Olimpiyat senesi başı gibi dünyaya gelmiştir (M.Ö. 384). Zengin bir ailenin çocuğu olmasına karşın babasının ölümünden…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir