Müridizm & Gazavat Hareketi Nedir?

Müridizm & Gazavat Nedir?

Müridizm veya Gazavat dediğimiz bu hareket Nakşibendi Tarikatının öncülüğünde gerçekleşen dini ve milli direniş hareketidir. Ruslar tarafından Müridizm adıyla anılmıştır. Tarikat ise kendilerinin bu hareketine Gazavat demiştir. Çeçen asıllı olan Şeyh Mansur’un 1785 yılında başlattığı ve çeşitli aralıklarla Rusya’daki çarlık rejimine karşı gerçekleştirilen bağımsızlık hareketidir. Müridizm & Gazavat hareketinin amacı ortak bir Kafkasya etrafında kardeşlik ruhunu, eşitliği, disiplini ve düzeni kurmaktır.

Şeyh Mansur

1785 yılında Şeyh Mansur‘un yaptığı gaza çağrısı tüm Kafkasya’da yankılanmıştır ve taraftar bulmuştur. Şeyh Mansur’un bu faaliyetleri Osmanlı Devleti’nin de dikkatini çekmiştir. Kendi söylediğine göre rüyasında Hz. Muhammed ile karşılaştığını ve ondan emir aldığını söylemiştir. Bu durumla ilgili olarak Bâb-ı Âli’ye yani Osmanlı Devleti’ne mektup gönderip kendisinin Peygamber tarafından gaza için görevlendirildiğini yazmıştır.

Şeyh Mansur etrafında topladığı kişilere Ruslar ile dostluğun haram olduğunu söyleyip halkı ayaklandırmıştır, bu durum Rusları oldukça tedirgin etmiştir. Ayaklanma sonrası Müridizm & Gazavat ile Ruslar arasında köylerde çatışmalar yaşanmıştır. Ruslar pek çok kez yenilgiye de uğratılsalar en sonunda Şeyh Mansur’u ele geçirmeyi başarmışlardır. Şeyh Mansur esir hayatında tutulduğu yerde vefat etmiştir. Osmanlı Devleti, Rusya’dan Şeyh Mansur’un naaşını istemişse de alamamıştır.

İmam Gazi Muhammed

Şeyh Mansur’un vefatından sonra İmam Gazi Muhammed 1830 yılında ikinci kere Müridizm & Gazavat hareketini başlatmıştır. Bu durum Rusları daha da kızdırmıştır ve Müslümanlar üzerine çok şiddetli gitmişlerdir. Bu dönemde Müslümanlar büyük bir zulüm ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu süreçte İmam Gazi Muhammed de çatışma sırasında vefat etmiştir.

Hamza Bey ve Şeyh Şamil

Üçüncü Müridizm & Gazavat hareketinin imamı Hamza Bey, dördüncü imamı ise Şeyh Şamil olmuştur. Şeyh Şamil döneminde Ruslar ile ciddi mücadele edilmiştir. Ruslar ağır kayıplar vermiştir. Şeyh Şamil 25 yıl gibi uzun bir süre boyunca Ruslar ile mücadele etmiştir. En sonunda ise 1859 yılında kendisi, ailesi ve kırk müridi ile beraber İstanbul‘a gönderilmeleri şartıyla Ruslara teslim olmuştur. İstanbul’dan sonra Medine’ye giden Şeyh Şamil orada vefat etmiştir. Şeyh Şamil sonrasında Müridizm & Gazavat hareketinin başına pek çok kişi gelmiştir. 1920’li yıllara kadar faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.

Related Posts

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Bu yazımızda Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler konusuna değineceğiz. Osmanlı Padişahları devletin sahip olduğu bölgeye başlıca iki yönetici atar. Bunlardan ilki yürütme kuvvetini temsil eden Bey, öteki ise…

turan taktiği

Turan Taktiği (Hilal Taktiği) Nedir

Turan Taktiği veya Hilal Taktiği dediğimiz bu taktiğin en önemli özelliğini sahte kaçış ve pusu kurmak oluşturur. Bu taktiğin doğru uygulanabilmesi için arazi yapısının ve ordu yapısının…

Devşirme Sistemi Nedir

Devşirme Sistemi Nedir?

Devşirme Sistemi Devşirme sistemi; Osmanlı Devleti’nde uygulanan ve özellikle Balkanlardaki fetihlerden sonra bölgedeki yetenekli Hristiyan çocukların alınarak Osmanlı sarayına getirilmesi; eğitilip orduda ve devletin yüksek kademelerinde görev…

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir?

Ekber ve Erşed Sistemi Ekber ve Erşed sistemi kısaca, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde uygulanmaya başlayan yeni veraset sistemidir. Yeni veraset sistemi ile birlikte Fatih Sultan Mehmet döneminden…

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri ve Etkili Olan Faktörler Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan beyliklerden olan Osmanlı Beyliği tarafından kurulmuştur. Kuruluş tarihi…

Senedi İttifak Nedir

Senedi İttifak Nedir?

Senedi İttifak’a Giden Süreç Senedi İttifak, Osmanlı Devleti’nde 1808 yılında ayanlar ile merkez bürokrasi arasında imzalanan belgedir. Bu belge 1214 yılında Avrupa’da baronlar ile kral arasında imzalanan…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir