Nikolay Çavuşesku

Nikolay Çavuşesku Yaşam Öyküsü

Nikolay Çavuşesku Romanya’nın Scorniceşti kasabasında 1918’de doğdu. Çiftçi bir Romen ailenin çocuğu olan Çavuşesku, ilkokulu bitirdikten sonra okumaya devam etmeyerek fabrikalarda çalışmak üzere henüz 11 yaşındayken Bükreş’e gider. 14 yaşında o zamanlar yasadışı olan Romanya Komünist Partisi’ne katılır ve 15 yaşında iken komünizm propagandası yapmaktan ilk defa tutuklananır. Çavuşesku 1965 Yılına kadar yani Romanya İşçi Partisi Birinci Sekreteri olana kadar Komünist yapılanma içerisinde çeşitli görevler almıştır.

Romanya’nın Komünizm ile tanışması 2.Dünya savaşının sonrasını bulur ve Sovyetler Birliğinin Romanya’daki varlığı, Çekoslovakya’nın Sovyetler Birliği tarafından işgal edildiği 1968 yılına kadar sürer. Sovyet tankları Çekoslovakya’ya girdiğinde demir perde ülkelerinin tamamı sessiz kalırken Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku işgali sert bir dille kınadı. Bu kınama Çavuşesku ile Sovyetler arasındaki iplerin kopmasına sebep oldu ama batı dünyasında ona bir itibar kazandırdı. Böylece Balkanların en geniş toprağına sahip Romanya artık Sovyet askerlerinin bulunmadığı tek Doğu Bloğu ülkesiydi. Çavuşesku’nun belki de iktidarda geçirdiği 24 yıl içinde yıldızını parlatan tek olay Sovyetlere karşı dik duruşuydu. Peki Çavuşesku’yu idama götüren süreçte neler yaşandı? Halk neden Çavuşesku yönetiminden bıktı? Çavuşesku nerelerde hata yaptı?

Çavuşesku’nun iktidarı 1965 senesinde başlamıştır bir sene sonrasında 1966 Kararnamesi’ni yürürlüğe koydu. Bu kararnamenin ana amacı ülke nüfusunu arttırmaktı. Bu kararname ile kürtaj olağanüstü bazı haller dışında tamamen yasaklandı. Fetüs tüm halkın ortak mülküdür anlayışını aşılamaya çalıştı. Ayrıca 25 yaşından sonra çocuğu olmamış evli veya bekar erkek ve kadınlara %10 ile %20 arasında değişen özel vergiler de getiriliyordu işin komik tarafı tıbbi nedenlerle üreyememe gibi sorunlar bahane olarak kabul edilmiyordu. Çavuşesku döneminde Regl Polislerine de sıkça rastlanmaktaydı.

Devlet görevlileri 45 yaş altındaki kadınları düzenli olarak kontrol ediyorlardı hamile olduğu anlaşılan kadınları yakın izlemeye alıyorlardı bunun amacı kaçak yoldan kürtajı engellemekti. Zorla doğum yaptırma politikasının bazı olumsuz yönlerine bakacak olursak eğer, çocuk ölümleri ciddi derecede artmıştır aynı zamanda yetim çocuk sayısında da çok büyük bir artış görülmüştür. Böyle bir ortamda yaşamak zorunda kalan kadın ve erkeklerin psikolojisini düşünmek gerekiyor bir de gençlik çağına gelen gençler ebeveynlerinden şüphe duymaya başlıyorlardı.

Çavuşesku 1971 yılında Çin, Vietnam ve Kuzey Kore gibi ülkelere seyahatler gerçekleştirmiştir. Bu seyahatlerde o bölgelerdeki yönetimlerin ne kadar sert uygulamalarda bulunduklarını görmüştür. Seyahat sonrası Kuzey Kore modelini kendi ülkesinde uygulamaya başlamıştır.
Çavuşesku yıllar geçtikçe dikta yönetimini ülkeye daha sağlam bir şekilde hakim kılmıştır. Ordu haricinde bir de Gizli Rejim Polisi sistemini oluşturmuştur dolayısıyla halk arasında bir korku ortamı oluşmuştur kimse rejim aleyhine konuşamaz hale gelmiştir. Nikolay Çavuşesku’nun yaptığı yüzbinlerce kişinin katıldığı mitinglere bile halkın işten atılma korkusu sebebiyle katıldığı söylenmektedir.

Çavuşesku devlet kademesinde kendisi dışında kimsenin sesinin çıkmasını istemiyordu bu sebepten dolayı sözünün üzerine söz getiren en yakın çevresi dahil olmak üzere herkesi Timişoara’ya sürgüne gönderiyordu. İlk olayların yaşanacağı kent de Timişoara olacaktır. Eski arkadaşlarının ve tercümanının söylediğine göre Çavuşesku eşi Elena’nın etkisi altındaydı yani eşi Elena da devlet yönetiminde etkiliydi.

Dış borçlar çok ciddi seviyelere gelmişti. Halk içinde fakirlik, açlık şiddetlenerek devam etmekteydi. Çavuşesku yönetimi her alanda baskı ve sansür uygulamaktaydı halk için özgürlük diye bir şey yoktu. Nikolay Çavuşesku’nun devrilmesi yolundaki ilk olaylar 1989 yılında Timişoara’da ortaya çıktı görünen sebep halk tarafından sevilen bir papazın sürgün edileceği söylentisiydi. Fakat bu olaylar kısa süre içerisinde rejim karşıtı olaylara dönüştü. Çıkan olaylarda Rejim Gizli Polislerinin ve Ordunun halk üzerine ateş açması ile kısa süre içerisinde pek çok insan can verdi.

Timişoara’da bu olaylar başlar başlamaz radyo, televizyon ve gazetelere hemen sansür getirildi bu olaylardan Bükreş halkının haberi yoktu haberler ancak dış medya yoluyla ve ağızdan ağza söylentiler ile geliyordu. Timişoara’daki olaylar şiddetlenerek devam etmekteydi olaylar kanlı bir şekilde bastırılmaya çalışılıyordu yüzlerce sivil insan can vermişti. Çavuşesku orduyu Timişoara’daki isyanı bastırmaya gönderir. Fakat sonunda 19 Aralık’ta ordu taraf değiştirip, Çavuşesku’ya karşı isyancıların yanında yer alır. İşte bu olay kırılma noktası olur.

Nikolau Çavuşesku’nun Ölümü

21 Aralık 1989 tarihinde Bükreş’te olaylar başlar. Nikolay Çavuşesku’nun 21 Aralık 1989 tarihli Komite Binasının balkonundan yaptığı mitingde Çavuşesku’nun konuşması sırasında toplanan halk arasından tepki sloganları çıkmaya başlar. (Yakın bir tarih olduğu için bu mitingin görüntüleri, helikopter ile kaçışının görüntüleri ve idamının görüntüleri internette mevcut) Nikolay Çavuşesku’nun yüzünden de anlaşılacağı gibi neye uğradığını şaşırır sonrasında ise neler olup bittiğini öğrenmek için kurmaylarının yanına gider. Bükreş’te olaylar ve silahlı çatışmalar başlamıştır rejime ait özel polisler halk üzerine ateş açmışlardır.

Birkaç saat sonra ise Çavuşesku ve eşi Elena Komite Binasının çatısına gelen helikopter ile kaçmak zorunda kalırlar. Çavuşesku ve eşi Elena, helikopterle çok uzağa gidemez Targovişte yakınlarında yakalanırlar. 25 Aralık’ta, küçük bir odada, Çavuşesku çifti, Romanya’nın geçici hükümetinin emri üzerine Ulusal Kurtuluş Cephesi tarafından toplanan bir askeri mahkemede yargılandı. Çavuşesku yargılanması ile ilgili mahkemenin yetkisini reddetti ve hukuken hala Romanya cumhurbaşkanı olduğunu ileri sürdü. Hızlı yargılama sonunda Çavuşesku çifti, nedensiz ve kanunsuz zenginleşmeden soykırıma kadar değişen nedenlerle, askeri mahkemece ölüme mahkûm edildiler. 2 saatlik bir yargılama sonucunda hızlı bir şekilde infazları gerçekleştirildi. Targovişte’de kurşuna dizildiler. Çavuşesku çiftinin idamının televizyonlarda yayınlanması üzerine halkın öfkesi dinmiştir ve olaylar bitmiştir.

Related Posts

Patrici Pleb Mücadelesi Nedir

Patrici Pleb Mücadelesi Nedir?

Patrici – Pleb Mücadelesi Patrici – Pleb mücadelesi Roma’da iki sınıf arasında yaşanan sınıf mücadelesidir. Bu mücadeleyi Roma’da cumhuriyetin ilan edildiği M.Ö. 509 senesinde başlatıp M.Ö. 300…

Patrici Pleb Nedir

Patrici ve Pleb Nedir?

Patrici Nedir? Ne Demektir? Patrici, Roma vatandaşlarının tam hukuklu olan sınıfına verilen isimdir. Roma tarihi içerisinde özellikle Krallık döneminde çok güçlü bir sınıf olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki…

Yüzyıl Savaşları

Yüzyıl Savaşları Nedir? | Nedenleri, Sonuçları

Yüzyıl Savaşları Yüzyıl Savaşları, Fransa ile İngiltere arasında 1337-1453 yılları arasında gerçekleşen savaşlara verilen isimdir. 116 Yıllık bu süreçte Fransa ile İngiltere arasında pek çok savaş gerçekleşmiştir….

Roma Kuruluş Efsanesi Romulus ve Remus

Roma’nın Kuruluş Efsanesi | Aeneas, Romulus ve Remus

Roma ve Kısa Geçmişi Roma şehri İtalya’nın merkezinde Latium bölgesinde yer almaktadır. Geçmişte bir imparatorluğa da adını veren bu şehir kurulduğu tarihten günümüzde önemini sürdürmüştür. M.Ö. 10….

Feodalite Nedir

Feodalite Nedir?

Feodalitenin Oluşumu Feodalite anlayışının yavaş yavaş ortaya çıkışını M.S 395 yılına kadar götürmemiz mümkündür. 395 Yılında Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Ancak bu…

Dördüncü Haçlı Seferi

4. Haçlı Seferi – Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları

4. Haçlı Seferi 4. Haçlı Seferi; Önceki Haçlı Seferleri ile elde edilen kutsal toprakların elden çıkması ve doğudaki üstünlüğün Müslümanların eline geçmesi sonucu düzenlenen Haçlı Seferidir. 4….

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir