Osmanlı Devleti’nde Alpler, Alperenler ve Gaziler

Alpler ve Gaziler

Alp ismi Türkçe’de ”kahraman, cesur, yiğit” gibi anlamlara gelen kişi adı, sıfat veya ünvandır. Gazi ise gaza eden yani Allah’ın rızası için ve din uğruna savaşan kişilere kullanılan sıfat veya ünvandır. Alpler ile Gaziler birbirinden farklıdır. Bu farklardan en bariz olanı ise Gazi denilen grup savaş vaki olduğunda Allah’ın rızası için gönüllü olarak savaşa katılır. Alplerin meslekleri ise Alpliktir, Alpler bağlı oldukları beyleri için savaşırlar ve bağlı olduğu beyin sayesinde beslenirler.

Alpler sırasıyla beyine karşı sorumludur, obasına karşı sorumludur, obanın beyine karşı sorumludur, boylarına karşı sorumludur ve en son devletine karşı sorumludur. Alpler beylerine sıkıca bağlıdırlar ama Gazilerde böyle bir durum yoktur. Gazilerin önceliği Allah’ın rızası için din için savaşa katılmaktır.

Türkler arasında İslam’ın iyice benimsenmesiyle beraber Alplik kavramı Gazilerin arasında yok olmaya başlamıştır. Gazilik dini, Alplik ise örfi olarak algılandığı için Alplik ismine pek iyi bakılmamıştır. Bunun sonucunda ise Alperenlik ortaya çıkmıştır.

Peki bu Alplerin, Gazilerin ve son olarak Alperenlerin Osmanlı Devleti’ne ne gibi hizmetleri olmuştur? Alpler ve Gaziler gibi iki savaşçı grubun her faaliyeti devletin hızla kısa sürede büyümesine katkı sağlar. Diğer beyliklerin de kendi Alpleri ve Gazileri vardı. Fakat bu iki grup sonraki süreçte Osmanlı Devleti’ne geçmiştir. Nedeni ise açıktır, bu iki grubun ortak istekleri vardı. Gaza etmek ve ganimet kazanmak, diğer beylikler iki gruba da bunları sağlayamıyordu. Osmanlı Devleti’nin politikası fethe dayalıdır. Dolayısıyla Alplerin ve Gazilerin aldıkları ufak ganimetler bile diğer beyliklerde reklam olmuştur. Bu iş birliğinden iki taraf da kazançlı çıkmıştır. Alpler ve Gaziler, Osmanlı Devleti tarafında savaşarak gaza edip ganimet kazanmıştır. Osmanlı Devleti de Alpler ve Gazileri kullanarak askeri gücünü ve nüfusunu arttırmıştır.

Related Posts

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Bu yazımızda Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler konusuna değineceğiz. Osmanlı Padişahları devletin sahip olduğu bölgeye başlıca iki yönetici atar. Bunlardan ilki yürütme kuvvetini temsil eden Bey, öteki ise…

turan taktiği

Turan Taktiği (Hilal Taktiği) Nedir

Turan Taktiği veya Hilal Taktiği dediğimiz bu taktiğin en önemli özelliğini sahte kaçış ve pusu kurmak oluşturur. Bu taktiğin doğru uygulanabilmesi için arazi yapısının ve ordu yapısının…

Devşirme Sistemi Nedir

Devşirme Sistemi Nedir?

Devşirme Sistemi Devşirme sistemi; Osmanlı Devleti’nde uygulanan ve özellikle Balkanlardaki fetihlerden sonra bölgedeki yetenekli Hristiyan çocukların alınarak Osmanlı sarayına getirilmesi; eğitilip orduda ve devletin yüksek kademelerinde görev…

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir?

Ekber ve Erşed Sistemi Ekber ve Erşed sistemi kısaca, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde uygulanmaya başlayan yeni veraset sistemidir. Yeni veraset sistemi ile birlikte Fatih Sultan Mehmet döneminden…

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri ve Etkili Olan Faktörler Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan beyliklerden olan Osmanlı Beyliği tarafından kurulmuştur. Kuruluş tarihi…

Senedi İttifak Nedir

Senedi İttifak Nedir?

Senedi İttifak’a Giden Süreç Senedi İttifak, Osmanlı Devleti’nde 1808 yılında ayanlar ile merkez bürokrasi arasında imzalanan belgedir. Bu belge 1214 yılında Avrupa’da baronlar ile kral arasında imzalanan…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir