Osmanlı-Yunan Savaşı (1897)

Osmanlı-Yunan Savaşı Öncesinde

Osmanlı-Yunan Savaşı öncesindeki duruma bakmamızda büyük fayda görüyorum. Bu savaşın en temel sebebi bir türlü çözülemeyen Girit meselesidir. 1897 Yılı başlarında Girit’te, Hanya’da Müslümanlar ve Rumlar arasında çatışmalar başlıyor ve olaylar kısa süre içerisinde büyüyor. Osmanlı Devleti olayların daha fazla büyümemesi için adaya takviye göndermiştir. Yunanistan ise Osmanlı Devleti’nin adaya asker sevkini engellemek amacıyla Prens Yorgi komutasında 13 parçalık filosunu Girit’e göndermiştir. Ardından ise Albay Vasos komutasında 2000 kişilik kara kuvveti adaya çıkmıştır. Yunanistan’ın bu faaliyetleri savaş sebebi olduğu için diğer devletler Yunanistan’ı geri adım atmaya zorlamışlardır. Ada diğer devletlerin de filoları ile ablukaya alınmıştır ve Yunanistan askerlerini geri çekmek zorunda kalmıştır.

Savaşın Başlaması ve Gelişimi

Yukarıda bahsettiğimiz olaylardan sonra Osmanlı Devleti-Yunanistan sınırında ara ara ufak çatışmalar yaşanmıştır. Fakat savaşın ana çıkış sebebi Girit meselesidir.

Osmanlı-Yunan Savaşı, 18 Nisan 1897 tarihinde başlamıştır. Rumi takvime göre 1313 yılına denk geldiği için halk arasında bu savaşa 313 Harbi veya 313 Savaşı da denilmektedir. Milona’daki ilk savaşı ve sonrasında ise Yenişehir Muharebesini Osmanlı Devleti kazanmıştır. Osmanlı Ordusu çok hızlı ilerlemekteydi. Savaşın kaderi ise Dömeke’de belli olacaktı. Şiddetli geçen Dömeke Meydan Savaşı’nı da Osmanlı Devleti kazanmıştır böylelikle Atina’ya giden yol açılmıştır. Osmanlı Devleti Atina’ya doğru ilerlerken böylesine kesin bir mağlubiyet yaşayan Yunanistan ateşkes talep etmiştir ve Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında ateşkes imzalanmıştır. Bu savaş Osmanlı Devleti’nin kazandığı son savaştır.

Yapılan ateşkes sonrası barış görüşmeleri uzamıştır ama en sonunda 4 Aralık 1897 tarihinde İstanbul Antlaşması imzalanmıştır. Ortada Osmanlı tarafından kazanılan bir savaş var bu savaşın sonunda çeşitli kazançların olması beklenmektedir fakat Osmanlı Devleti çok büyük kazançlar elde edememiştir. Bu antlaşmaya göre Osmanlı lehine küçük sınır değişiklikleri yapılmıştır. Yunanistan’ın savaş tazminatı olarak 4.000.000 Lira ödemesi kararlaştırılmıştır. Girit konusunda ise, Girit’in Osmanlı yönetiminde kalması fakat Osmanlı Devleti’nin atayacağı Hristiyan bir vali tarafından yönetilmesi kararlaştırılmıştır. Osmanlı-Yunan Savaşı‘nın kesin kazananı Osmanlı Devleti’dir.

Related Posts

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Bu yazımızda Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler konusuna değineceğiz. Osmanlı Padişahları devletin sahip olduğu bölgeye başlıca iki yönetici atar. Bunlardan ilki yürütme kuvvetini temsil eden Bey, öteki ise…

turan taktiği

Turan Taktiği (Hilal Taktiği) Nedir

Turan Taktiği veya Hilal Taktiği dediğimiz bu taktiğin en önemli özelliğini sahte kaçış ve pusu kurmak oluşturur. Bu taktiğin doğru uygulanabilmesi için arazi yapısının ve ordu yapısının…

Devşirme Sistemi Nedir

Devşirme Sistemi Nedir?

Devşirme Sistemi Devşirme sistemi; Osmanlı Devleti’nde uygulanan ve özellikle Balkanlardaki fetihlerden sonra bölgedeki yetenekli Hristiyan çocukların alınarak Osmanlı sarayına getirilmesi; eğitilip orduda ve devletin yüksek kademelerinde görev…

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir?

Ekber ve Erşed Sistemi Ekber ve Erşed sistemi kısaca, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde uygulanmaya başlayan yeni veraset sistemidir. Yeni veraset sistemi ile birlikte Fatih Sultan Mehmet döneminden…

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri ve Etkili Olan Faktörler Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan beyliklerden olan Osmanlı Beyliği tarafından kurulmuştur. Kuruluş tarihi…

Senedi İttifak Nedir

Senedi İttifak Nedir?

Senedi İttifak’a Giden Süreç Senedi İttifak, Osmanlı Devleti’nde 1808 yılında ayanlar ile merkez bürokrasi arasında imzalanan belgedir. Bu belge 1214 yılında Avrupa’da baronlar ile kral arasında imzalanan…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir