Patrici ve Pleb Nedir?

Patrici Nedir? Ne Demektir?

Patrici, Roma vatandaşlarının tam hukuklu olan sınıfına verilen isimdir. Roma tarihi içerisinde özellikle Krallık döneminde çok güçlü bir sınıf olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki patrici ne demektir? Patrici isminin kökeni Latince babalar anlamına gelen patres kelimesinden gelmektedir. Uzun yıllar boyunca Roma yönetiminde, ordusunda ve ticaretinde patrici sınıfından aileleri görmekteyiz.

Patriciler yukarıda da söylediğimiz gibi tam hukuklu Roma vatandaşıdır. Yönetimi seçme ve yönetime seçilme hakları mevcuttur, ticaret yapabilmektedirler, evlenirken de her sınıftan Roma vatandaşı ile evlenebilirler. Patrici sınıfı toprak sahibi, zengin, varlıklı ve güçlü bir sınıftır. Dolayısıyla Roma’da, en azından ilk zamanlarda memuriyetlerde patricileri görürüz. Yine Roma meclislerinde de patricilerin sözü geçmektedir. Roma ilk zamanlarda ordusuna maaş veren bir yapıda değildir. Dolayısıyla orduya katılacak kişilerin kendi silahını, zırhını ve tüm masraflarını kendisinin karşılaması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı yine en azından ilk zamanlarda Roma ordusu patricilerden oluşmaktadır.

Patrici ve Pleb
Roma’nın Kurucu Babaları Romulus ve Remus

Pleb Nedir? Ne Demektir?

Pleb, Roma vatandaşlarının az hukuklu olan sınıfına verilen isimdir. Roma vatandaşlarının büyük kısmını oluşturan bu sınıf Krallık döneminde ve Cumhuriyet döneminin ilk zamanlarında ekonomik olarak fakir durumda olan, ezilen bir sınıf olmuştur. Plebler, patricilerin sahip olduğu birtakım haklardan mahrumdurlar. Bu sınıf mensupları patriciler ile evlenemezdi, ticaret yapamazlardı. Plebler Roma’nın yönetiminde yer alamazlar, memuriyete seçilemezler ve söz sahibi olamazlardı. Ayrıca orduya katılan her asker kendi masrafını karşılamak zorunda olduğu için plebler orduda da yer edinemezlerdi.

Patriciler ile plebler arasındaki bu hak farkları Roma’da cumhuriyetin kurulmasıyla beraber daha da çoğalacak ve en sonunda memnuniyetsizlikler baş gösterecektir. Pleblerin arasındaki memnuniyetsizliğin hat safhaya ulaşmasıyla beraber Patrici – Pleb Mücadelesi başlayacaktır. Bu mücadele sonunda plebler talep ettikleri pek çok hakka kavuşacaklar ve mücadeleden galip ayrılacaklardır.

Related Posts

Patrici Pleb Mücadelesi Nedir

Patrici Pleb Mücadelesi Nedir?

Patrici – Pleb Mücadelesi Patrici – Pleb mücadelesi Roma’da iki sınıf arasında yaşanan sınıf mücadelesidir. Bu mücadeleyi Roma’da cumhuriyetin ilan edildiği M.Ö. 509 senesinde başlatıp M.Ö. 300…

Yüzyıl Savaşları

Yüzyıl Savaşları Nedir? | Nedenleri, Sonuçları

Yüzyıl Savaşları Yüzyıl Savaşları, Fransa ile İngiltere arasında 1337-1453 yılları arasında gerçekleşen savaşlara verilen isimdir. 116 Yıllık bu süreçte Fransa ile İngiltere arasında pek çok savaş gerçekleşmiştir….

Roma Kuruluş Efsanesi Romulus ve Remus

Roma’nın Kuruluş Efsanesi | Aeneas, Romulus ve Remus

Roma ve Kısa Geçmişi Roma şehri İtalya’nın merkezinde Latium bölgesinde yer almaktadır. Geçmişte bir imparatorluğa da adını veren bu şehir kurulduğu tarihten günümüzde önemini sürdürmüştür. M.Ö. 10….

Feodalite Nedir

Feodalite Nedir?

Feodalitenin Oluşumu Feodalite anlayışının yavaş yavaş ortaya çıkışını M.S 395 yılına kadar götürmemiz mümkündür. 395 Yılında Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Ancak bu…

Dördüncü Haçlı Seferi

4. Haçlı Seferi – Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları

4. Haçlı Seferi 4. Haçlı Seferi; Önceki Haçlı Seferleri ile elde edilen kutsal toprakların elden çıkması ve doğudaki üstünlüğün Müslümanların eline geçmesi sonucu düzenlenen Haçlı Seferidir. 4….

3. Haçlı Seferi

3. Haçlı Seferi – Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları

3. Haçlı Seferi Hazırlanış Aşaması 3. Haçlı Seferi; Hıttin Savaşı ile Kudüs’ün Selahaddin Eyyubi tarafından ele geçirilmesi ve Kudüs Haçlı Krallığı’nın ortadan kalkmasıyla beraber Anadolu’ya ve Kudüs’e…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir