Roma’nın Kuruluş Efsanesi | Aeneas, Romulus ve Remus

Roma ve Kısa Geçmişi

Roma şehri İtalya’nın merkezinde Latium bölgesinde yer almaktadır. Geçmişte bir imparatorluğa da adını veren bu şehir kurulduğu tarihten günümüzde önemini sürdürmüştür. M.Ö. 10. yüzyılda Latium bölgesine gelen ilk grupların ardından M.Ö 7. yüzyılda bölgenin Etrüskler tarafından işgal edilmesiyle beraber bölgede yer alan köyler şehirlere dönüşmüştür. Kendilerinden ve yaşadıkları şehirden gurur duyan Romalıların ise inandıkları kuruluş efsaneleri vardır. Bu efsanelerdeki önemli karakterlerimiz ise Troialı Aeneas, Romulus ve Remus olacaktır.

Troialı Aeneas Efsanesi

Efsaneye göre Aeneas, Truva Savaşı sonrasında yanındaki az sayıdaki Troialı ile birlikte şehirden kaçmış ve onlara önderlik etmiştir. Buldukları bir gemi ile denize açılan grup Kuzey Afrika’da bulunan Kartaca şehrine ulaşmıştır. Kartaca’da kaldıkları süre zarfında Kartaca Kraliçesi Dido tarafından misafir edilmişlerdir. Rivayete göre Kartaca’da ona İtalya coğrafyasında bir şehir kuracağı ve bu şehrin çok güçleneceği kehanetinde bulunulmuştur. Troialı Aeneas Kartaca’dan ayrılıp Latium bölgesine ulaştığında ise burada oğlu ile beraber Albalonga şehrini kurmuştur. Kendisinden sonra başa geçen oğlu Ascanius ve halefleri bu topraklarda uzun yıllarca hüküm sürmüşlerdir. Albalonga şehri ise sonradan Roma adını alacaktır. Bu efsaneye göre Roma’nın kurucusu Troialı Aeneas’tır. Ayrıca inanışa göre Aeneas, Romulus ve Remus’un atasıdır.

Romulus ve Remus

Romulus ve Remus Efsanesi

Efsaneye göre Aeneas’ın soyundan gelen Albalonga Kralı Numitor, küçük kardeşi Amulius tarafından tahttan indirilmiştir. Numitor’un kızı olan Rhea Silvia ise Amulius tarafından yönetime ortak olmaması için bir mabede rahibe yapılmıştır. Ancak Rahibe Rhea Silvia, savaş tanrısı Mars’tan hamile kalmış ve bu hamileliğin sonunda Romulus ve Remus ismindeki ikiz erkek çocuklar dünyaya gelmiştir. Amulius bu çocukları bir sepet içerisinde Tiber nehrine bırakılmasını emreder. Ancak bu sepet bir kıyıya vurur, Romulus ve Remus kardeşler bir dişi kurt tarafından bulunur ve emzirilir. Sonrasında ise bir çoban tarafından büyütülürler. Yine efsaneye göre Romulus ve Remus büyüyünce doğdukları Albalonga şehrine giderek kralı öldürmüşlerdir. Sonrasında ise yeni bir şehir kurmak istemişler ancak aralarında isim ve kimin yöneteceği konusunda tartışmalar çıkmıştır. Yaşanan tartışmaların kavgaya dönüşmesi sonucunda Romulus Remus’u öldürmüş ve tek başına Roma şehrini kurmuştur. M.Ö. 753 yılı Roma’nın kuruluş yılı, 21 Nisan günü de Roma’nın kuruluş günü olarak kabul edilmektedir.

Related Posts

Patrici Pleb Mücadelesi Nedir

Patrici Pleb Mücadelesi Nedir?

Patrici – Pleb Mücadelesi Patrici – Pleb mücadelesi Roma’da iki sınıf arasında yaşanan sınıf mücadelesidir. Bu mücadeleyi Roma’da cumhuriyetin ilan edildiği M.Ö. 509 senesinde başlatıp M.Ö. 300…

Patrici Pleb Nedir

Patrici ve Pleb Nedir?

Patrici Nedir? Ne Demektir? Patrici, Roma vatandaşlarının tam hukuklu olan sınıfına verilen isimdir. Roma tarihi içerisinde özellikle Krallık döneminde çok güçlü bir sınıf olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki…

Yüzyıl Savaşları

Yüzyıl Savaşları Nedir? | Nedenleri, Sonuçları

Yüzyıl Savaşları Yüzyıl Savaşları, Fransa ile İngiltere arasında 1337-1453 yılları arasında gerçekleşen savaşlara verilen isimdir. 116 Yıllık bu süreçte Fransa ile İngiltere arasında pek çok savaş gerçekleşmiştir….

Feodalite Nedir

Feodalite Nedir?

Feodalitenin Oluşumu Feodalite anlayışının yavaş yavaş ortaya çıkışını M.S 395 yılına kadar götürmemiz mümkündür. 395 Yılında Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Ancak bu…

Dördüncü Haçlı Seferi

4. Haçlı Seferi – Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları

4. Haçlı Seferi 4. Haçlı Seferi; Önceki Haçlı Seferleri ile elde edilen kutsal toprakların elden çıkması ve doğudaki üstünlüğün Müslümanların eline geçmesi sonucu düzenlenen Haçlı Seferidir. 4….

3. Haçlı Seferi

3. Haçlı Seferi – Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları

3. Haçlı Seferi Hazırlanış Aşaması 3. Haçlı Seferi; Hıttin Savaşı ile Kudüs’ün Selahaddin Eyyubi tarafından ele geçirilmesi ve Kudüs Haçlı Krallığı’nın ortadan kalkmasıyla beraber Anadolu’ya ve Kudüs’e…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir