Sadabat Paktı

Sadabat Paktı Nedir? Sadabat Paktı Amacı ve Üyeleri

Sadabat Paktı, Türkiye’nin hazırlanmasında öncü olduğu; Türkiye ile beraber İran, Irak ve Afganistan’ın da yer aldığı karşılıklı saldırmazlık ve dostluk antlaşmasıdır. Bu antlaşma, 8 Temmuz 1937 tarihinde Tahran’da Sadabat Sarayı’nda imzalanmıştır.

Bu paktın imzalanmasının nedenlerine bakacak olursak, Sadabat Paktı‘na taraf olan devletlerin özellikle İran ile sınır anlaşmazlıkları vardı. İran’ın; Türkiye, Irak ve Afganistan ile sınır sorunları mevcuttu bu sorunların temelinde ise güvenlik boşluğu yatmaktaydı. Özellikle İran, Irak, Türkiye arasındaki bölgede yaşayan Kürt’lerin sınır tanımayan isyanları önemli sorunların başında gelmekteydi.

Bu paktın nedenlerinden birisi de, İtalya’nın Akdeniz’deki saldırgan faaliyetleridir. İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi sonrası yeni hedefin Orta Doğu olma olasılığı böyle bir paktı gerekli kılmıştır.

İşgal altından çok kısa bir süre önce kurtulan ve bağımsızlıklarını elde eden bu ülkelerin, diğer devletlere tam bağımsız olduklarını göstermesi için bu pakt önemli bir araç olarak kullanılmıştır.

Bu paktın amacının ”İtalyan yayılmacı politikasına, İngiltere’nin emperyalizmine ve SSCB’nin komünizm ihracına karşı Orta Doğu ülkelerinin birleşme ihtiyacı duydukları” düşüncesini savunanlar da vardır.

Taraflar arasında mütabık kalınan konulara bakacak olursak; taraflar birbirlerinin iç işlerine karışmamayı, ortak çıkar konusunda dayanışma içerisinde olmayı, birbirlerine karşı saldırgan tavır içerisinde olmayacaklarını ve sınırları koruyacaklarını taahhüt etmişlerdir.

Sadabat Paktı Orta Doğu’daki barışı sağlamlaştırmıştır, bölgesel dostluk ve iş birliği vurgulanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti açısından bakacak olursak, Türkiye bu pakt yaklaşan yeni bir savaş öncesi doğu sınırını korumaya almıştır. Ayrıca sınır komşuları ile sınır sorunlarını halletmiştir diyebiliriz.

Sadabat Paktı, 1979 yılında İran’da gerçekleşen rejim değişikliği sonrayı yeni rejimin bu paktı tanımaması üzerine hukuki varlığını kaybetmiştir ve geçerliliğini yitirmiştir.

Related Posts

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Bu yazımızda Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler konusuna değineceğiz. Osmanlı Padişahları devletin sahip olduğu bölgeye başlıca iki yönetici atar. Bunlardan ilki yürütme kuvvetini temsil eden Bey, öteki ise…

turan taktiği

Turan Taktiği (Hilal Taktiği) Nedir

Turan Taktiği veya Hilal Taktiği dediğimiz bu taktiğin en önemli özelliğini sahte kaçış ve pusu kurmak oluşturur. Bu taktiğin doğru uygulanabilmesi için arazi yapısının ve ordu yapısının…

Devşirme Sistemi Nedir

Devşirme Sistemi Nedir?

Devşirme Sistemi Devşirme sistemi; Osmanlı Devleti’nde uygulanan ve özellikle Balkanlardaki fetihlerden sonra bölgedeki yetenekli Hristiyan çocukların alınarak Osmanlı sarayına getirilmesi; eğitilip orduda ve devletin yüksek kademelerinde görev…

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir?

Ekber ve Erşed Sistemi Ekber ve Erşed sistemi kısaca, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde uygulanmaya başlayan yeni veraset sistemidir. Yeni veraset sistemi ile birlikte Fatih Sultan Mehmet döneminden…

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri ve Etkili Olan Faktörler Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan beyliklerden olan Osmanlı Beyliği tarafından kurulmuştur. Kuruluş tarihi…

Senedi İttifak Nedir

Senedi İttifak Nedir?

Senedi İttifak’a Giden Süreç Senedi İttifak, Osmanlı Devleti’nde 1808 yılında ayanlar ile merkez bürokrasi arasında imzalanan belgedir. Bu belge 1214 yılında Avrupa’da baronlar ile kral arasında imzalanan…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir