Tımar Sistemi Nedir?

Tımar Sistemi Tanımı ve Özellikleri

Osmanlı Devleti çeşitli bölgelerde yaptığı fetihlerle beraber topraklarını kısa sürede genişletmiştir. Ancak bununla beraber fethedilen toprakların hem işlenmesi hem de güvenliği problemi ortaya çıkmıştır. Tımar Sistemi işte bu iki soruna çözüm olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemi Osmanlı’dan önceki Türk-İslam devletlerinde farklı isimlerle görebilmekteyiz.

Tımar Sistemi kısaca fethedilen toprakların devlet için fayda gösteren komutanlara tahsis edilmesi, ve bu komutanlardan karşılık olarak asker yetiştirmeleri ve sefer zamanı orduya katılmalarının beklenmesiydi. Yıllık geliri 20.000 Akçeye kadar olan topraklara Tımar denilmekteydi. Tımarın başındaki komutana Sipahi denilirdi. Sipahi her 3.000 Akçe için Cebelü denilen asker yetiştirmek zorundaydı.

Tımar almak için gereken özellikler nelerdi diye bakacak olursak. Komutanın devlet için yararlılık göstermiş olması gerekmekteydi. Kılıç kullanmasını iyi bilmesi, toprağını ve halkını koruyabilmesi, savaşta yararlılık gösterebilmesi gerekirdi. Ayrıca ahlaki olarak güvenilir ve sadık olması, bölgenin ileri gelenleri tarafından güven kazanması gerekmekteydi. Tımar sahibi sipahi kendisine tahsis edilen bölgedeki tüm gelirleri devlet adına toplama yetkisine sahipti. Yani bir bakımdan merkezin taşradaki memuru konumundaydı. Verilen tımarlar süresiz şekilde verilmemiştir. Üzerine düşen görevleri yapmayan, seferlere katılmayan sipahilerin tımarları ellerinden alınmaktaydı. Eğer üzerine düşen görevleri yapıp, seferlere de katılmaya devam ederse ödüllendirilirdi.

tımar sisteminin faydaları

Tımar Sisteminin Faydaları

Tımar Sisteminin uygulanmasıyla beraber merkezden uzaktaki bölgelerin, toprakların güvenliği ve kontrolü sağlanabilmiştir. Yeni fethedilen toprakların boş kalması engellenmiştir, böylelikle ekonomik getiri elde edilmiştir. Aynı zamanda komutanlara verilen tımarlar sayesinde seferler için askerler yetiştirilmiştir. Bu sistemin faydalarını üç cümle ile anlatabiliyoruz, ancak basit ve az göründüğüne bakmayın Tımar Sistemi bu devletin büyümesinde ve başarılarında çok ciddi rol oynamıştır.

Tımar Sistemi özellikle 16. yüzyıl sonlarından itibaren önemini yitirmeye başlamış, 1839 yılında Tanzimat Fermanı ile beraber kaldırılmıştır.

Related Posts

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Bu yazımızda Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler konusuna değineceğiz. Osmanlı Padişahları devletin sahip olduğu bölgeye başlıca iki yönetici atar. Bunlardan ilki yürütme kuvvetini temsil eden Bey, öteki ise…

turan taktiği

Turan Taktiği (Hilal Taktiği) Nedir

Turan Taktiği veya Hilal Taktiği dediğimiz bu taktiğin en önemli özelliğini sahte kaçış ve pusu kurmak oluşturur. Bu taktiğin doğru uygulanabilmesi için arazi yapısının ve ordu yapısının…

Devşirme Sistemi Nedir

Devşirme Sistemi Nedir?

Devşirme Sistemi Devşirme sistemi; Osmanlı Devleti’nde uygulanan ve özellikle Balkanlardaki fetihlerden sonra bölgedeki yetenekli Hristiyan çocukların alınarak Osmanlı sarayına getirilmesi; eğitilip orduda ve devletin yüksek kademelerinde görev…

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir?

Ekber ve Erşed Sistemi Ekber ve Erşed sistemi kısaca, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde uygulanmaya başlayan yeni veraset sistemidir. Yeni veraset sistemi ile birlikte Fatih Sultan Mehmet döneminden…

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri ve Etkili Olan Faktörler Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan beyliklerden olan Osmanlı Beyliği tarafından kurulmuştur. Kuruluş tarihi…

Senedi İttifak Nedir

Senedi İttifak Nedir?

Senedi İttifak’a Giden Süreç Senedi İttifak, Osmanlı Devleti’nde 1808 yılında ayanlar ile merkez bürokrasi arasında imzalanan belgedir. Bu belge 1214 yılında Avrupa’da baronlar ile kral arasında imzalanan…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir