Truman Doktrini Nedir?

Truman Doktrini

Truman Doktrini; Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman tarafından 12 Mart 1947 tarihinde SSCB tehdidine karşı hazırlanan ve ABD-SSCB mücadelesini resmen başlatan plandır. Bu plan ile birlikte ABD, Batı Bloğunun oluşumu için ilk somut adımı atmıştır. Bu doktrin ile SSCB ve Komünizm tehlikesi altındaki ülkelere mali ve askeri yardım desteği öngörülmüştür. Truman Doktrini, Kongre’den çıkan karar ile beraber 400 Milyon Dolar askeri yardım yapmakla yetkilendirilmiştir.

Truman, ABD’nin SSCB totaliterliğinin özgür, bağımsız uluslara zorla genişlemesine daha fazla seyirci kalınamayacağını savunmuştur. Çünkü Amerikan ulusal güvenliğinin artık Amerikan topraklarının fiziksel güvenliğinden daha fazlasına bağlı olduğunu anlamıştır.

Truman Doktrini
ABD Başkanı Harry Truman

İkinci Dünya Savaşı süresince SSCB’nin Türkiye’yi Boğazlar konusunda ve Doğu Anadolu konusunda tehdit etmesi, ayrıca Yunanistan’da komünist hareketlerin baş göstermesi bu planın hazırlanmasında en önemli nedenlerdir. Truman Doktrini çerçevesinde Yunanistan‘a 300 Milyon Dolar, Türkiye‘ye ise 100 Milyon Dolar yardım yapılmıştır.

Türkiye bu doktrinle beraber SSCB’ye karşı yanında bir destek bulmuştur ve konumunu Batı Bloğunda almıştır. Yunanistan’da ise iç savaşın seyri değişmiş, merkezi hükümet komünistleri yenilgiye uğratmıştır.

Bu doktrin ile beraber Soğuk Savaş‘ın resmen başladığı kabul edilmektedir. Ayrıca ABD bu plan ile beraber benimsediği dış politikasını değiştirmiştir. Artık Dünya siyasetinde daha etkin bir rol oynamaya başlayacaktır. Ayrıca bu doktrin, ileriki süreçlerde hazırlanacak olan Marshall Planı‘nın da öncüsü olmuştur.

Related Posts

Kore Savaşı Türkiye Neden Katıldı Nedenleri Sonuçları

Kore Savaşı | Türkiye Neden Katıldı, Nedenleri ve Sonuçları

Kore Savaşı Kore Savaşı; 1950-1953 yılları arasında Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerçekleşen savaştır. Soğuk Savaş dönemi içerisinde gerçekleşen sıcak bir savaş olduğu kabul edilmektedir. Bu…

Heredot Kimdir

Heredot Kimdir? Hayatı, Eserleri ve Tarihteki Yeri

Heredot’un Hayatı Heredot Antik Yunanlı tarihçi ve yazardır. Hakkında bilgi edinebileceğimiz kaynaklar kısıtlıdır. Bilinen kaynaklar Bizans Ansiklopedisi olan Suda ve Stephanos’un sakladığı mezar taşıdır. Heredot’un M.Ö. 400’lü…

Homeros Kimdir

Homeros Kimdir? | İlyada ve Odysseia Destanı

Homeros Kimdir? Homeros M.Ö. 9. yüzyılda doğmuş ve Yunanistan’da yaşamış olduğu tahmin edilmektedir. Ancak yaşadığı çevre hakkında yapılan araştırmalar onun İzmir’de yaşadığı ihtimalini güçlendirmiştir, yani görüşler Smyrna…

Büyük İskender Kimdir

Büyük İskender Kimdir? İskender ve Anadolu Seferi

Büyük İskender Kimdir? Büyük İskender M.Ö. 356 doğumlu Makedonya asıllıdır. Babası Filip’in ölümüyle genç yaşında tahta geçmiştir. Kral Filip, Aristo’dan oğluna hocalık yapmasını istemiştir. Pek çok alanda…

Merkantilizm Nedir

Merkantilizm Nedir? Ne Demektir ve Özellikleri Nelerdir?

Merkantilizm Nedir? Merkantilizm kökenleri Avrupa’ya uzanan 16. yüzyıla uzanan ekonomi alanında bir teoridir. Bu teoriye göre bir ülkenin gücü, refah seviyesi ve zenginliği o ülkenin sahip olduğu…

Demosthenes Kimdir

Demosthenes Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Demosthenes Kimdir? Demosthenes, Atinalı zengin bir ailenin çocuğu olarak 98.Olimpiyat senesi sonu 99.Olimpiyat senesi başı gibi dünyaya gelmiştir (M.Ö. 384). Zengin bir ailenin çocuğu olmasına karşın babasının ölümünden…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir