Türk Destanları

Yaratılış Destanı

Bu destan Türk Destanları arasında olan en eski destandır ve Türkler arasında söylenmektedir. Evrenin yaratılışını, iyilik ve kötülüğü, evrendeki mevcut düzeni konu alır. Yaradılış Destanı, Türk mitolojisi, düşüncesi ve inancı bakımından önemlidir.

Oğuz Kağan Destanı

Bu destan Hunlara ait bir destandır. Oğuz, geçmişte yaşamış bütün hükümdarların özelliklerinin verilerek üretildiği bir kahramandır. Bu destan Moğolların parladığı bir dönemde ortaya atılıyor çünkü Türklerin üzerlerindeki eziklik duygusunu atmak için. Yani Cengiz’in karizmasına karşılık Oğuz gibi bir kahraman çıkarıyorlar. Bu destan 14. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.

Ergenekon Destanı

Bu destan Göktürklere ait bir destandır. Düşman tarafından hile ile yenilgiye uğrayan Türklerin Ergenekon Ovasında yeniden gelişip tekrar eski yurtlarına dönerek düşman ile çarpışmalarını anlatır. Bu destan 14. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.

bozkurt destani

Bozkurt Destanı

Bir Göktürk destanıdır. Destanda savaştan yaralı olarak kurtulan bir Türk gencinin dişi bozkurt tarafından kurtarılıp, korunduğunu ve bu dişi kurttan Türklerin yeniden türedikleri anlatılır.

Alp Er Tunga Destanı

Sakalara ait bir destandır. Türk Destanları başlığı altındaki bu destan Saka Hakanı olan Alp Er Tunga’nın İranlılar ile yapmış olduğu savaşı anlatır. Alp Er Tunga yiğit bir kahramandır, hayatı savaşlarla geçmiştir. Bu yiğit kahraman bir ziyafet esnasında hile ile öldürülmüştür.

Türeyiş Destanı

Bu destan Uygurlara ait bir destandır. Uygur Hakanının kızının Tanrı tarafından gönderilen bir bozkurt ile evlenmesi ile 9 Oğuz Boyunun ve 10 Uygur Boyunun oluşması anlatılır.

Şu Destanı

Bu destan Sakalara ait bir destandır. Destanda Saka hükümdarı Şu’nun Makedonya hükümdarı İskender ile yaptığı savaşlar anlatılmaktadır. Türk Boyları ile ilgili isimler içermektedir.

Göç Destanı

Bu destan Uygurlara ait bir destandır. Destanda Türklerin kutsal saydıkları taşı Çinlilere vermesiyle beraber Tanrı tarafından cezalandırılmaları ve yurtlarından göç etmek zorunda kalmaları anlatılır.

manas destanı

Manas Destanı

Türk Destanları başlığı altındaki bu destan Kırgızlara ait bir destandır. Manas adlı kahramanın başından geçenleri anlatır. Türkolog Wilhelm Radloff Manas Destanı ile ilgili ilk derlemeyi 1869 yılında yapmıştır. Bu destan 12.000 ila 16.000 mısradan oluşmaktadır. Bu destan diğerlerinden ayrı olarak Türk İslam dönemine ait bir destandır.

Related Posts

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Bu yazımızda Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler konusuna değineceğiz. Osmanlı Padişahları devletin sahip olduğu bölgeye başlıca iki yönetici atar. Bunlardan ilki yürütme kuvvetini temsil eden Bey, öteki ise…

turan taktiği

Turan Taktiği (Hilal Taktiği) Nedir

Turan Taktiği veya Hilal Taktiği dediğimiz bu taktiğin en önemli özelliğini sahte kaçış ve pusu kurmak oluşturur. Bu taktiğin doğru uygulanabilmesi için arazi yapısının ve ordu yapısının…

Devşirme Sistemi Nedir

Devşirme Sistemi Nedir?

Devşirme Sistemi Devşirme sistemi; Osmanlı Devleti’nde uygulanan ve özellikle Balkanlardaki fetihlerden sonra bölgedeki yetenekli Hristiyan çocukların alınarak Osmanlı sarayına getirilmesi; eğitilip orduda ve devletin yüksek kademelerinde görev…

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir?

Ekber ve Erşed Sistemi Ekber ve Erşed sistemi kısaca, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde uygulanmaya başlayan yeni veraset sistemidir. Yeni veraset sistemi ile birlikte Fatih Sultan Mehmet döneminden…

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri ve Etkili Olan Faktörler Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan beyliklerden olan Osmanlı Beyliği tarafından kurulmuştur. Kuruluş tarihi…

Senedi İttifak Nedir

Senedi İttifak Nedir?

Senedi İttifak’a Giden Süreç Senedi İttifak, Osmanlı Devleti’nde 1808 yılında ayanlar ile merkez bürokrasi arasında imzalanan belgedir. Bu belge 1214 yılında Avrupa’da baronlar ile kral arasında imzalanan…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir