Meşveret Meclisi Nedir?

Meşveret Meclisi Nedir? İşleyişi ve Özellikleri

Meşveret Meclisi Meşveret Meclisi, Osmanlı Devleti’nde önemli ve olağanüstü konuların görüşüldüğü geniş katılımlı danışma meclisidir. Özellikle 3. Selim döneminde önem kazanmıştır ve kurumsallaşmıştır. Bu meclislere Meşveret Meclisi…

TBMM'ye Karşı Çıkan İsyanlar Ayaklanmalar

TBMM’ye Karşı Çıkan İsyanlar & Ayaklanmalar

TBMM’ye Karşı Yürütülen Faaliyetler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasından ve faaliyete geçmesinden sonra, TBMM’yi ve Milli Mücadeleyi uğraştıran en önemli unsurlardan birisi de çeşitli sebeplerle ve amaçlarla…

İstanbul'un İşgali

İstanbul’un İşgali (16 Mart 1920)

İstanbul’un İşgali Sürecinde Yaşananlar Ülkenin genelinde Türk milletinin işgaller karşısında takındıkları tavır, gösterdikleri direniş İtilaf Devletleri bloğunu tedirgin etmiştir. Bu sebeple İtilaf Devletleri daha sert kararlar almaya…

Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli Kararları

Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması Son Osmanlı Mebusan Meclisi, 12 Ocak 1920 tarihinde İstanbul’da toplanmıştır. Meclisin toplanacağından haberdar olan ve Ankara’da bulunan Mustafa Kemal, riskli bulduğu için…

Amiral Bristol Raporu Nedir

Amiral Bristol Raporu Nedir? Önemi ve Maddeleri

Amiral Bristol Raporu Amiral Bristol Raporu, İzmir’in İşgali sonrası bölgeye gönderilen Mark Lambert Bristol tarafından hazırlanan ve adeta Milli Mücadele’nin haklılığını ortaya koyan rapordur. İzmir’in İşgali sırasında…

İzmir'in İşgali

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)

İzmir’in İşgaline Giden Süreç Rusya’da gerçekleşen devrim ile beraber Rusya Birinci Dünya Savaşı dışında kalınca, İtilaf Devletleri kendi aralarında gerçekleştirdikleri toplantıda İzmir ve bölgesinin İtalyanlara bırakılması hususunda…

Lonca Teşkilatı

Lonca Teşkilatı Nedir? Görevleri, Görevlileri ve Özellikleri

Osmanlı Devleti’nde Lonca Teşkilatı Osmanlı Devleti’nde esnaf teşkilatı olarak sayabileceğimiz Ahilik Teşkilatı mevcuttu. Devletin gelişmesiyle birlikte esnaf gruplarının üzerindeki kontrol mekanizması da artarak devam etmiştir. Ahilik Teşkilatı,…

Tımar Sistemi Nedir

Tımar Sistemi Nedir?

Tımar Sistemi Tanımı ve Özellikleri Osmanlı Devleti çeşitli bölgelerde yaptığı fetihlerle beraber topraklarını kısa sürede genişletmiştir. Ancak bununla beraber fethedilen toprakların hem işlenmesi hem de güvenliği problemi…

Eski Türklerde Sosyal ve Toplumsal Yapı

Eski Türklerde Sosyal ve Toplumsal Yapı

Eski Türklerde Sosyal Yaşantı ve Aile Yapısı Eski Türklerde, Konar Göçer bozkır toplumu geniş bir sosyal yapı içerisinde yaşamaktadır. Genellikle kabileler ve boylar halinde yaşamaktadırlar. Her boy…

Çift Başlı Kartal Anlamı Nedir

Çift Başlı Kartal Anlamı Nedir?

Çift Başlı Kartal Sembolü Çift Başlı Kartal sembolü doğusundan batısına pek çok farklı dine mensup pek çok farklı millet ve kültür tarafından kullanılmış tarihsel bir semboldür. Günümüzde…