Türkler Göçebe mi Konar-Göçer mi?

Göçebe Kavramı

Göçebe; gruplar haline yaşayan, doğanın sunmuş olduğu nimetlerden yararlanan, herhangi bir kriter belirlemeden nerede yiyecek varsa oraya giden, herhangi bir üretim faaliyetinde bulunmayan yaşam tarzıdır.

Göçebeler Üzerine İki Farklı Görüş

Batılı tarihçiler eski Türklerin yaşam tarzına göçebe ismini karşılaması için Nomad demişlerdir. Yani üretim faaliyetinde bulunmayan, belirli bir yerleşim yeri olmayan, asalak toplum gibi düşünebiliriz. Türklerin yaşam tarzını bu şekilde isimlendirmelerinin değişik sebepleri vardır. Nomad isminin yanı sıra Arnold Joseph Toynbee daha da ileri giderek ”vahşi hayvanlar sürüsü” tanımlamasını yapar. Toynbee’ye göre göçebe kabileler asla yerleşik düzene geçemezler. İbn Haldun’a göre ise insanların hayatı yerleşik ve konargöçer olarak ikiye ayrılır. Göçebeliği şehirlerin ve medeni bir hayatın temeli olduğunu iddia eder. İbn Haldun’a göre konargöçerler şehirlere yerleşerek yerleşik düzene geçebilirler.

Türkler Göçebe mi?

Türk soyundan sayılabilecek kavimler göç ediyorlardı. Fakat bu göç hareketi gelişi güzel bir şekilde gerçekleşmiyordu. Erken Türk kavimlerinin göç etmelerindeki amaç ekonomik faaliyetlerini sürdürmeleri isteğidir. Bu topluluklar hayvancılıkla uğraşıyorlar yani bir üretim faaliyeti söz konusu. Dolayısıyla mevsimine göre hayvanlara daha iyi bakabilecekleri bölgeleri tercih etmişlerdir. Ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmeleri adına yapılan bu göç için de istediği bölgeye gidememiştir. Çünkü her toplumun, her ailenin kendisine ait belirli bölgeleri vardır. Yani kendisine ait bir bölgeden yine kendisine ait bir bölgeye göç faaliyeti gerçekleştirilir. Burada bir toplumsal mülkiyet anlayışının olduğunu söylemeliyiz. Yine bu göç hareketi 1 günde gerçekleşmiyor. Yaylak kışlak ve mevsimin ilerlemesine bağlı olarak aşama aşama gerçekleşiyor. Görüldüğü üzere Türkler, hiçbir üretim faaliyetinde bulunmayan vahşi Nomad bir toplum değildir. Aksine üretim faaliyetinde bulunmak için konargöçer bir yaşam tarzını benimsemiş toplumdur. Ayrıca belli bir kültürü oluşmuş toplumdur. Dolayısıyla Türklerin yaşam tarzı için Göçebe kavramı yerine Konargöçer kavramının kullanılması daha doğru olacaktır.

Related Posts

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

Bu yazımızda Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler konusuna değineceğiz. Osmanlı Padişahları devletin sahip olduğu bölgeye başlıca iki yönetici atar. Bunlardan ilki yürütme kuvvetini temsil eden Bey, öteki ise…

turan taktiği

Turan Taktiği (Hilal Taktiği) Nedir

Turan Taktiği veya Hilal Taktiği dediğimiz bu taktiğin en önemli özelliğini sahte kaçış ve pusu kurmak oluşturur. Bu taktiğin doğru uygulanabilmesi için arazi yapısının ve ordu yapısının…

Devşirme Sistemi Nedir

Devşirme Sistemi Nedir?

Devşirme Sistemi Devşirme sistemi; Osmanlı Devleti’nde uygulanan ve özellikle Balkanlardaki fetihlerden sonra bölgedeki yetenekli Hristiyan çocukların alınarak Osmanlı sarayına getirilmesi; eğitilip orduda ve devletin yüksek kademelerinde görev…

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir?

Ekber ve Erşed Sistemi Ekber ve Erşed sistemi kısaca, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde uygulanmaya başlayan yeni veraset sistemidir. Yeni veraset sistemi ile birlikte Fatih Sultan Mehmet döneminden…

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri ve Etkili Olan Faktörler Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan beyliklerden olan Osmanlı Beyliği tarafından kurulmuştur. Kuruluş tarihi…

Senedi İttifak Nedir

Senedi İttifak Nedir?

Senedi İttifak’a Giden Süreç Senedi İttifak, Osmanlı Devleti’nde 1808 yılında ayanlar ile merkez bürokrasi arasında imzalanan belgedir. Bu belge 1214 yılında Avrupa’da baronlar ile kral arasında imzalanan…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir