Viyana Kongresi

Viyana Kongresi, Toplanma Amacı ve Sonuçları

Viyana Kongresi, Napolyon Savaşları sonucunda Fransız ordusunun koalisyon güçleri tarafından mağlup edilmesi ile Avrupa’da bozulan düzeni yeniden sağlamak amacıyla 1815 yılında Viyana’da toplanmıştır. Osmanlı Devleti dışındaki diğer Avrupa devletleri Viyana Kongresi‘ne katılım sağlamışlardır. Viyana Kongresi‘nde alınan kararlar 1. Dünya Savaşı’na kadar olan yeni dünya düzenini getirmiştir diyebiliriz. İlk kez Şark Sorunu ve Hasta Adam terimleri bu kongrede konuşulmuştur.

Viyana Kongresi‘nde öne çıkan isim Metternich‘dir. Metternich Avusturya’lı bir devlet adamıdır ve eski rejimin büyük savunucularından birisidir. Bu kongre Metternich‘in etkisinde geçmiştir, Metternich’e göre mevcut rejimlerin devamlılığı sağlanmalı ve mevcut rejimlere olan hareketler el birliği ile bastırılmalıdır. Metternich her türlü ayrılıkçı harekete karşıdır, statükocu bir devlet adamıdır.

Viyana Kongresi‘nde kafalardaki en önemli sorulardan birisi ise mağlup edilen Fransa’ya ne yapılacağıdır. Metternich Fransız İhtilali‘ni eleştirmesine rağmen Fransa’ya çok ağır bir yaptırım uygulanması taraftarı değildir bunun sebebi ise Metternich’in tek bir Avrupa Federasyonu düşüncesidir. Fransa’yı Avrupa’dan dışlamak istememektedir. Sonuç olarak Fransa böyle bir kongreyi sadece ufak sınır değişiklikleri ile atlatıyor, işgal ettiği toprakları geri veriyor.

Viyana Kongresi‘nin diğer bir önemi ise Avrupa haritası yeniden düzenlenmiştir, bu düzen 1870’lere kadar Avrupa’da devam ediyor ve Avrupa 50-60 yıllık bir istikrar dönemi yaşıyor. Bu refah ve istikrar dönemini ise sanayileşmenin ikinci aşamasını gerçekleştirmek için kullanmışlardır.

Viyana Kongresi sonunda Belçika diye bir ülke kalmıyor, bu topraklar Güney Hollanda adı altında Hollanda’ya bırakılıyor. Rusya ise Finlandiya ve Polonya topraklarının önemli bir bölümünü ele geçiriyor. Bu kongre sonucunda üç devlet tarihe karışıyor; Belçika, Polonya ve İsveç. İsveç toprakları Norveç’e veriliyor. Bu kongreden en kârlı çıkan ülke İngiltere olmuştur. Kuzey Denizi’nde Helgoland, Akdeniz’de Malta, İyonya Adaları, Güney Afrika’da Cape Colony ve Seylan’ı kendisine alıyor.

Viyana Kongresi‘nde Almanya siyasi birliği için önemli bir adım atılıyor. 100’ü aşkın Alman devleti varken bu sayı 19 Kuzey Konfederasyonu, 19 Güney Konfederasyonu olmak üzere 38’e indiriliyor.

Related Posts

Patrici Pleb Mücadelesi Nedir

Patrici Pleb Mücadelesi Nedir?

Patrici – Pleb Mücadelesi Patrici – Pleb mücadelesi Roma’da iki sınıf arasında yaşanan sınıf mücadelesidir. Bu mücadeleyi Roma’da cumhuriyetin ilan edildiği M.Ö. 509 senesinde başlatıp M.Ö. 300…

Patrici Pleb Nedir

Patrici ve Pleb Nedir?

Patrici Nedir? Ne Demektir? Patrici, Roma vatandaşlarının tam hukuklu olan sınıfına verilen isimdir. Roma tarihi içerisinde özellikle Krallık döneminde çok güçlü bir sınıf olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki…

Yüzyıl Savaşları

Yüzyıl Savaşları Nedir? | Nedenleri, Sonuçları

Yüzyıl Savaşları Yüzyıl Savaşları, Fransa ile İngiltere arasında 1337-1453 yılları arasında gerçekleşen savaşlara verilen isimdir. 116 Yıllık bu süreçte Fransa ile İngiltere arasında pek çok savaş gerçekleşmiştir….

Roma Kuruluş Efsanesi Romulus ve Remus

Roma’nın Kuruluş Efsanesi | Aeneas, Romulus ve Remus

Roma ve Kısa Geçmişi Roma şehri İtalya’nın merkezinde Latium bölgesinde yer almaktadır. Geçmişte bir imparatorluğa da adını veren bu şehir kurulduğu tarihten günümüzde önemini sürdürmüştür. M.Ö. 10….

Feodalite Nedir

Feodalite Nedir?

Feodalitenin Oluşumu Feodalite anlayışının yavaş yavaş ortaya çıkışını M.S 395 yılına kadar götürmemiz mümkündür. 395 Yılında Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Ancak bu…

Dördüncü Haçlı Seferi

4. Haçlı Seferi – Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları

4. Haçlı Seferi 4. Haçlı Seferi; Önceki Haçlı Seferleri ile elde edilen kutsal toprakların elden çıkması ve doğudaki üstünlüğün Müslümanların eline geçmesi sonucu düzenlenen Haçlı Seferidir. 4….

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir